ADVARSEL!! Brug ikke leksikon.org

Hvorfor leksikon.org er et stærkt venstreorienteret og ubrugeligt leksikon i en samfunds- og historiefaglig sammenhæng! 

Historiebegrebet ’tendens’: (fra den store danske), Synsvinkel eller tendens. Er der noget i indholdet, der viser, at websiden har en bestemt politisk holdning eller belyser tingene ud fra en bestemt synsvinkel?

’JA’ – Leksikon.org har bestemt en stærkt venstreorienteret ’tendens’. Brug i stedet http://www.samfundsfaget.dk/ eller bogen samfundslex (http://www.samfundslex.gyldendal.dk/), der findes på studiecenteret!

Se dokumentationen.

Eksempel 1

Om det kriminelle Venstre

Opslag partiet ’venstre’

Klip fra 2001

2001-11 Omdannelse til kriminel organisation

I 2001 satte partiet alle sejl til for at vinde Folketingsvalget. Det foretog et politisk hamskifte, hvor det allierede sig med den yderste radikale højrefløj i Dansk Folkeparti om at fremføre racistiske kampagner mod flygtninge og indvandrere over en bred kam. Partiet brugte sin allierede presse – først og fremmest Jyllandsposten – til at føre sine hadkampagner, med historier der senere blev afsløret som frit opfundne falsknerier.

Efter valgsejren indledte partiet det korstog mod velfærdsstaten, som den nye statsminister Fogh Rasmussen (den samme der 9 år tidligere var blevet fjernet for svindel) 8 år tidligere havde lanceret i sin bog «Fra socialstat til minimalstat». Opgøret med velfærdsstaten og arbejderbevægelsen havde denne gang langt større dimensioner end da Madsen-Mygdal overtog statsministerposten i 1926. I sin første nytårstale erklærede statsministeren, at alle oppositionelle ville blive fjernet fra statens råd og nævn. Der var tale om en regulær politisk rensning af statsadministrationen.

http://www.leksikon.org/art.php?n=5212

Eksempel 2

Og i Danmark har vi apartheid!

Opslag ’Danmark’

Statens udøvelse af apartheid politik overfor flygtninge- og indvandrere har siden starten af det 21. århundrede ført til omfattende international kritik fra FN- og Menneskerettighedsorganisationer pga. Danmarks overtrædelse af internationale konventioner.

http://www.leksikon.org/art.php?n=3072

Eksempel 3

Og i det tidligere kommunistiske Østtyskland var der nærmest demokrati!

Opslag ’DDR’

Den Tyske Demokratiske Republik (DDR) (1945-90)

Den Tyske Demokratiske Republik (DDR) var et folkedemokrati, der i 1990 blev nedlagt ved indlemmelsen i Forbudsrepublikken Tyskland.

DDR blev selvstændigt i oktober 1949. Den kolde krig havde nået sit foreløbige klimaks med Berlinblokaden. Allerede før statens grundlæggelse blev der indledt en «revolutionen ovenfra». Perioden 1945-49 var præget af den antifascistiske og demokratiske omvæltning. Radikale forandringer af de økonomiske, politiske og sociale strukturer skabte forudsætningerne for «den reelt eksisterende socialisme» på tysk jord.

http://www.leksikon.org/art.php?n=2944

DERFOR: BRUG DET ALDRIG!!!!

/TR