Gode råd om brugen af forberedelsestiden til skriftlig eksamen i samfundsfag

Gode råd om brugen af gruppeforberedelsestiden til skriftlig eksamen i samfundsfag fra kl. 9-10

 

Baggrunden for den reviderede prøveform er at sikre, at “besvarelsen skal være elevens egen og selvstændige besvarelse” jf. Eksamensbekendtgørelsen §20. Meningen med forberedelsestiden uden bilag kl. 9-10 er, at eleverne forbereder sig på alle opgavesættets spørgsmål i fællesdel og i de valgfrie delopgaver.
Eleverne kan f. eks. arbejde med følgende:

  • Hvad skal man helt konkret gøre i de enkelte opgaver?
  • Hvordan skal besvarelsen af de forskellige opgavetyper struktureres? Repetition af genrekrav.
  • Hvilke teorier, begreber og metoder vil det være relevant at bruge til de enkelte spørgsmål? I en række spørgsmål står der krav om brug af bestemte typer teorier, begreber og viden.
  • Hvad ved vi om de relevante teorier, begreber og metoder, og hvor har vi det stående? Repetition af faglig viden.
  • Hvordan kan teori, begreber, viden og metoder bruges bedst muligt til at svare på spørgsmålene?
  • Hvilke af de valgfrie delopgaver er vi bedst rustet til at svare på?

Forberedelsestiden kan således bruges til at hjælpe hinanden med, hvordan opgaverne skal besvares og skrive noter hertil, men det er ikke muligt at svare på opgaverne før kl. 10, hvor man får udleveret de bilag, som besvarelsen skal tage udgangspunkt i.