‘Partiets mærkesager’ og ‘den politiske ideologi’ afgør, hvor eleverne på Sct. Knuds sætter krydset på stemmesedlen.


Valg på Sct. Knuds Gymnasium 2015


Af Martin, Louise, Valeria og Jacob V. 2h

Juni 2015

Vi elever har via vores valgundersøgelse spurgt eleverne på Sct. Knuds Gymnasium, hvilke parametre der er vigtige, når de skal stemme for første gang ved et Folketingsvalg.

Som det fremgår i undersøgelsen, har 57% svaret, at partilederen ‘i nogen grad’ har betydning for partivalget. Desuden har 24% svaret, at partilederen ´i meget høj grad’ har betydning for valget. Lars Løkke har i den grad også været i modvind siden 2011. Dette understøtter meget godt, at Venstre har haft tilbagegang i forhold til meningsmålingerne og seneste folketingsvalg i 2011. Det vil sige, at Lars Løkkes bilagssager muligvis har haft en bemærkelsesværdig indflydelse på Venstres vælgerskare. Partisympati er i lavere grad mindre vigtig for Sct. Knuds elever end de andre, dog synes flertallet, 56%, at partisympati ”i nogen grad” er vigtig. Dette understøttes af, at flertallet af skolen er førstegangsvælgere, så de derfor ikke har opbygget sympati hos et bestemt parti.

Hvad eleverne på skolen kan blive enige om er, at partiets mærkesager er en meget vigtig parameter. 62% mener, at ‘mærkesager ‘i meget høj grad’ er vigtig. Eleverne mener, desuden også, at den politiske ideologi spiller en stor rolle. Hele 60% mener, at den politiske ideologi ”i meget høj grad” har indflydelse på deres partivalg. Gymnasiet er mere mere splittet når det kommer til individets egen økonomiske interesse. 33% mener, at økonomisk interesse i meget høj drag er vigtig, mens 43% mener, at det kun er ”i nogen grad”. Når man stemmer ud fra sin egen interesse, ser man på hvilket parti ,der kan give én det højeste økonomiske udbytte (f.eks. Statens Uddannelsesstøtte eller laveste skat).

paramentre for partivalg

økonomisk interesse