Samfundsfag som video

Henning Lund fra Roskilde Gymnasium har produceret mange videoer, der er målrettet samfundsfagsundervisningen. Se forklaringer på begreber, teorier mv. på kanalen Samfundsfag Roskilde Gymansium (RGSAMF)

Samfundsfag Roskilde Gymnasium (RGSAMF)