Folkeskolereformen i Odense er en fiasko

2h fra Sct. Knuds var i mandags på skoler, gader og stræder bevæbnet med spørgeskemaer for bl.a. at få svar på spørgsmålet: Er folkeskolereformen en god reform?

Resultatet af undersøgelsen er ikke opløftende. Vi har ud fra 2h’s spørgeskemaundersøgelse kunne konkludere, at opbakningen til reformen blandt de adspurgte, som er ramt af den til daglig, er til at overse.

Bl.a. mener 45% af de adspurgte, at reformen helt eller delvist er en spareøvelse.

Samtlige adspurgte lærere svarer, at de er blevet mere stresset efter reformen er trådt i kraft. Samtidig mener hele 39% af lærerne, at de sjældent eller aldrig kan levere undervisning af en tilstrækkelig kvalitet, med den nye reform.

De længere skoledage er gået ud over elevernes fritidsaktiviteter, hvor 36% af de adspurgte elever svarer, at de har set sig nødsaget til at droppe en fritidsaktivitet, som følge af reformens længere skoledage.

Alle tal og konklusioner kan findes i indlægget: Folkeskolereformen i Odense Kommune, 2015.