Besparelser og begrænsninger

Regeringens politik er en nødvendig effektivisering. De gymnasielle uddannelser skal ligesom alle andre velfærdsområder spare 2% årligt den kommende årrække. Selvfølgelig den offentlige sektor strømlines. Og med de sidste dages debattering angående besparelserne på de videregående uddannelser føler vi det uundgåeligt at komme med vores besyv. For det første er det fornødent med den nuværende økonomiske situation at revidere offentlige ydelser. Vi vil i den forbindelse opremse en række åbenlyse besparelserområder, der kunne være mere oplagte at foretage nedskæringer end lige netop uddannelsesområdet.

Man kunne eventuelt kigge på disse parametre først:

  • Reduktion af ulandsbistanden til FN-anbefalet niveau (0,7 pct. af BNI)
  • Afskaffelse af værnepligten
  • Forhøjelse af pensionsalderen og en afskaffelse af efterlønnen over en 3-årig periode
  • Loft over kontanthjælp

Med de tiltag vil Danmark være i stand til at stoppe besparelserne på uddannelsesområdet, som jo er den fundamentale kilde til Danmarks fremtidige vækst og erhverv.

Af: Jakob og Jacob, 3h.