Undervisningsminister Ellen Trane-Nørby (V) misbruger statistik om udgifterne til uddannelse – et eksempel

Thomas Buch-Andersen fra DR-programmet Detektor opdeler misbrug af statistik og tal i forskellige kategorier.

  1. Forsimplet (udelader væsentlige tal eller forhold)
  2. Æbler og bananer (at sammenligne)
  3. Overdrevet (f. eks. ved brug af grafik)
  4. Vrøvl (det giver ingen mening)

Vores undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) har leveret et rigtigt godt eksemplet på, hvordan man kan misbruge tal vha. forsimplinger. Hendes påstand var, at udgifterne til uddannelse er steget 31% siden 2008. Netop derfor er der plads til besparelserne på uddannelsesområdet herunder gymnasierne. For Sct. Knuds Gymnasium betyder det besparelser på 11% af de samlede udgifter. Besparelser der kun kan opnåes ved at putte flere elever i klasserne eller ved at have færre lærere ansat. I sig selv er det ikke forkert, at de samlede udgifter til uddannelsesområdet er steget 31%, men det udelader så væsentlig et forhold som, at elevtallet er steget med 26% i samme periode. De øgede udgifter er altså en naturlig konsekvens af taxameterstyringen og det øgede elevtal. Det er ikke et udtryk for, at uddannelserne har fået tilført flere midler. Ser man på udgifterne pr. elev, så er de steget 4,6% fra 2008-2015, ifølge DRs Detektor. Hvad det tal så dækker over, kan man spekulere videre over. Men det er et mere dækkende svar.

Ifølge GL (Gymnasielærerne) er udgifterne pr. elev rent faktisk faldet 5%, hvis man fraregner udgifterne til bygningerne og kun ser isolereret på elevtaxameteret. Er det rimeligt at medregne en stigning i udgifterne til bygningerne, som en del af stigningen i udgifterne?

Læren må være, at man skal være meget opmærksom og kritisk overfor tal og den statistik, som bliver fremlagt som ‘sandheden’. Churchills gamle citat er stadig aktuelt:

 

“Do not trust any statistics your did not fake yourselv”

 

 

Læs hele DR’s artikel her.

GL’s undersøgelse

Februar 2016

Kraka har efterfølgende lavet en undersøgelse, der undersøger flere af påstandene fra Ellen Trane Nørby blandt andet påstanden om, at vi i Danmark er det land, der bruger flest penge på uddannelse. Sandheden er, at vi ligger nr. 11 blandt OECD-landene: KRAKA: Udgifter til ungdomsuddannelser i international sammenhæng, januar 2016

Se Ellen Trane Nørbys udtalelse her: Undervisningsminister afviser kritik: Vi bruger mest på uddannelse, fra DR, August 2015

Læs her Jan Mainz kritik af denne brug af tal fra Ræson: Ræson: Jan Maintz: Også forringelsen af gymnasierne bygger på Venstres manipulation