Reportage: Den transatlantiske frihandelsaftale skal indeholde europæiske standarder!


 Europa & Verden


 

En tidlig morgen i Bruxelles bød på politisk debat og oplæg med Europaparlamentarikerne Morten Messerschmidt og Christel Schaldemose for 3.g-elever fra Sct. Knuds Gymnasium i parlamentet.

Se interview i artiklen med Morten Messerschmidt

Af Anne Holmgaard, Clara Wraae, Nikoline Grinsted og Sofia Mandix

 

Gråvejret lå tungt over Bruxelles våde gader, men inde bag de diplomatiske bygninger ligger det europæiske centrum for international politik. 50 3.g-elever med samfundsfag på højniveau, var friske og parate til at diskutere med de tre oplægsholdere. Nysgerrigheden fyldte lokalet op til bristepunktet, og så gik debatten i gang. Den første oplægsholder var Simon lf, som er sekretariatschef i Danmarks Rederiforening, hvor han fortalte om arbejdet som lobbyist i Bruxelles. Derefter hørte eleverne oplæg fra de to danske europaparlamentarikere Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne og Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Debatten med oplægsholderne kom vidt omkring med spørgsmål lige fra flygtninge, bilafgifter, Danmarks forhold til Euroen, retsforbeholdet og den transatlantiske frihandelsaftale også kendt under forkortelsen TTIP.

 

Eleverne fik rundvisning i parlamentet, hvilket bl.a. gav anledning til et besøg i Plenarsalen og en introduktion til Europa-Parlamentets rolle og arbejde.

Den transatlantiske frihandelsaftale er en aftale som USA og EU er ved at forhandle med hinanden. Aftalen handler om at der skal sikres et nyt, toldfrit indre marked for varer og tjenesteydelser på tværs af Atlanten. Ken Clark udtaler i en artikel i The Guardian, at fortalere for denne aftale mener, at aftalen vil resultere i multilateral økonomisk vækst (se 1. kilde). George Monbiot udtaler derimod i en anden artikel i The Guardian, at kritikere mener, at det vil øge virksomhedernes magt og gøre det svære for regeringer at regulere markederne for offentlig ydelser (se 2. kilde). De fleste er enige i, at en aftale mellem USA og Europa ville være ideal, hvis man altså ikke havde så forskellige standarder. Et klassisk eksempel på forskellen er de omdiskuterede klorbehandlede kyllinger, hvor man i Europa nægter at tillade disse, selvom USA gentagne gange har forsøgt at få dem indført. Dette er bare et af flere eksempler på, hvor store skillelinjer, der er mellem USA og Europa. Andre eksempler på forskellen er synet på GMO, gensplejsede afgrøder, vækstfremmer til kreaturer, ractopamin, amerikanske hormonbøffer og kontrollen med kemiske stoffer og produkter. EU-Kommissionen har også konsekvent og gentagne gange gjort det klart, at »vi vil ikke forhandle om de eksisterende beskyttelsesniveauer for en aftales skyld. Vort høje beskyttelsesniveau her i Europa er ikkeforhandlingsbart. Forhandlingerne vil ikke handle om at sænke standarder.« (se 4. kilde) Den amerikanske regering betragter TTIP som en ledsager til det trans-pacific partnerskab (se kilde 5). Hvis der bliver lavet en aftale forventes denne ikke at være afsluttet før 2016 (se kilde 6)

 

Morten Messerschmidt, der blev valgt ved Europa-Parlamentsvalget 2014 med 465.758 personlige stemmer, har forholdsvis meget indflydelse i Europa Parlamentet, da der ikke er særlig mange, der har opnået så mange personlige stemmer.

 

Holdningerne til den transatlantiske frihandelsaftale er spredt vidt, så eleverne spurgte oplægsholderene ind til, hvor deres holdning lå i forhold til aftalen. Simon Bergulf fra Danmarks Rederiforening udtalte: “Lige nu foregår shipping primært mellem Europa og Asien samt USA og Asien. Derfor er der begrænset shipping mellem USA og Europa, så aftalen vil give mulighed for at åbne mere op mellem Europa og USA” Simon Bergulf og Danmarks Rederiforening mente derfor, at sådan en aftale vil fremme Danmarks indtægter fra shipping, og vil give gode muligheder for den danske handel. Morten Messerschmidt er ret enig med Danmarks Rederiforening. Han udtalte: “Vi får ingen global indflydelse i Europa, hvis Asien og USA laver aftalen først. Det skal ikke være Asien, der lægger standarderne, det skal være efter europæiske standarder. ” Den store komplikation med hensyn til TTIP er derfor at Europa ikke skal sænke deres standarder i forhold til USA, men hvis Europa venter for længe med at indgå en aftale, og ikke går med til kompromiser, så vil en aftale mellem USA og Kina muligvis finde sted. Det vil medføre, at det er USA og Kina der sætter standarderne for varer, hvilket ikke vil være fordelagtigt fra en europæisk synsvinkel. Vores standarder er langt højere end både USA og Kina, da vi ikke tillader fødevare som f.eks. klorbehandlede kyllinger. Morten Messerschmidt mener dog, at EU indgår en aftale med USA, selvom det vil kræve kompromiser og en sænkning af vores standarder. Det er modsat, hvad Christel Schaldemose, formand for den socialdemokratiske delegation i Europa-Parlamentet sagde. Hun mente ikke, at EU vil indgå i en handelsaftale, hvis ikke USA vil møde de europæiske standarder. “Det er positivt vi skal til at handle mere, men udenlandske virksomheder og investorer skal ikke kunne lægge sag an hvis f.eks. skærpet miljø- og sundhedslovgivning går ud over deres forventede indtjening. ” Hun mener ikke vi skal have en ‘’frihandelsaftale men en fairhandelsaftale’’.

 

Disse forskellige meninger om, hvorvidt Danmark vil indgå i en aftale eller ej viser, at ikke en gang i EU kan de blive enige om, hvornår man skal indgå en aftale eller hvilke.forudsætninger der skal

Disse forskellige meninger om, hvorvidt Danmark vil indgå i en aftale eller ej viser, at ikke engang i EU kan de blive enige om, hvornår man skal indgå en aftale eller hvilke forudsætninger der skal til.

 

Disse forskellige meninger om, hvorvidt Danmark vil indgå i en aftale eller ej viser, at ikke en gang i EU kan de blive enige om, hvornår man skal indgå en aftale eller hvilke forudsætninger der skal være for en mulig aftale. Efter de livlige diskussioner inde i Europa Parlamentet var eleverne udmattede, men fyldt med ny viden og nye indtryk af en verden fyldt med international politik.

 

Kilder:

  1. http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/11/eu-us-trade-deal-transatlantic-trade-and-investment-partnership-democracy
  2. http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/04/us-trade-deal-full-frontal-assault-on-democracy
  3. http://www.information.dk/482942