SamfundsCup 2016 på Sct. Knuds Gymnasium


SamfundsCup


 

Onsdag d. 13/1 er der inspirationsdag på Sct. Knuds.

Sct. Knuds Gymnasium er vært for årets regionale innovationskonkurrence i samfundsfag. Samfundsfagsgruppen står for at arrangere dagen. Vi begynder kl. 12.05 i kantinen og slutter kl. 15.35. Der vil være deltagere fra 5-6 forskellige gymnasier fra Jylland og Fyn.

Der vil være oplæg til inspiration om årets emne – “Konflikter”

  • Professor Dannie Kjeldgaard vil komme med idéer til emnet fra en sociologisk vinkel: Dannie Kjeldgaard SDU

Efter oplæggene skal eleverne være idérige på tværs af gymnasierne og målet er, at komme hjem med nogle gode skitser til samfundsproblemer og idéer til løsninger herpå.

Målet er:

Er I engagerede samfundsfundsfagselever og er der samfundsproblemer, der nager jer, og som I måske ovenikøbet har nogle kreative løsningsforslag til? Så er SamfundsCup lige noget for Jer! I SamfundsCup får I nemlig mulighed for at arbejde med et selvvalgt emne inden for årets område – KONFLIKTER – der her skal opfattes meget rummeligt, se beskrivelse nedenfor.

Helt overordnet skal I beskrive en udfordring og med inddragelse af samfundsfaglige værktøjer samt en stor portion nytænkning komme med et løsningsforslag. Løsningsforslaget må gerne have kant!

Hvis jeres forslag er innovativt, fagligt funderet og godt formidlet, kan I vinde finalen på Christiansborg i maj 2016 samt en præmie på 10.000 kr og muligheden for at fuldføre Jeres idé med hjælp fra vores samarbejdspartner Sager der Samler (http://sagerdersamler.dk/ ).

SamfundsCup 2016

 

Årets emne – KONFLIKTER

KONFLIKTER er et bredt emne, som kan dække over mange forskelligartede konflikter. Traditionelt set forstås konflikter i relation til international politik og forskellige typer af konfrontationer – eksempelvis traditionelle krige men også militær intervention og terrorisme er eksempler på konflikter.

Internationale konflikter har afgørende betydning for verdens vækst og velstand samt mulighederne for stabilt og fredeligt samarbejde. Mens konflikterne i de første 45 år efter Anden Verdenskrig primært udspillede sig i en kontekst af Den Kolde Krig mellem USA og Sovjetunionen, så har de senere års konflikter været knyttet tilen række meget forskelligartede problematikker som værdi- og sikkerhedspolitisk udfordring af USA og deres vestlige allierede (eksempelvis konflikten i Irak), sammenbrud af et eksisterende autoritært styre (eksempelvis konflikterne i Libyen og Syrien) og stormagters magtdemonstration i deres interessesfære (eksempelvis Rusland i Ukraine).

Desuden udgør konflikter internt i staterne de seneste årtier en stigende andel af verdens konflikter, og det internationale samfunds involvering i konflikterne er stigende. Det stiller nye krav til både FN og en forsvarsalliance som NATO, ligesom EU og dannelsen af midlertidige koalitioner har fået øget betydning.

De seneste år har der været stor fokus såvel politisk som mediemæssigt på disse typer af internationale konflikter, men også andre typer konflikter har de seneste år har været genstand for stor debat og kan være interessante at granske nærmere. Det kan eksempelvis være klassiske interessekonflikter i det politiske liv i DK knyttet til eksisterende og nye politiske skillelinjer, men det vil også være oplagt at koncentrere sig om interessekonflikter i EU-regi, eksempelvis i forbindelse med håndtering af de massive flygtningestrømme og flere medlemslande økonomiske vanskeligheder, senest i Grækenland.

Begrebet KONFLIKTER er således uløseligt knyttet til makroniveauet og vores samfundsstruktur såvel på det globale plan som det nationale plan og de faglige discipliner international politik, politik og økonomi. Men det kan også anskues på andre niveauer og fra andre faglige vinkler. Eksempelvis kan der være tale om konflikter i et mere mikrosociologisk perspektiv på arbejdspladsen eller i skolen (arbejdsmiljøproblemer, mobning etc.) men også i et makrosociologisk perspektiv (håndtering af ghettoproblematikker og værdikonflikter) findes der mange mere eller mindre latente konflikter.

Som ovenstående tydeligt demonstrerer hersker der ingen tvivl om, at konflikter er en negativ betegnelse som næsten alle, såvel borgere som politikere kan blive enige om, at det er essentielt at minimere. Enigheden hører dog op, når det kommer til den konkrete håndtering af disse konflikter. Derfor er muligheder for identifikation af såvel problemfelter indenfor emnet KONFLIKTER , som udtænkning og udfoldelse af løsninger, således mangfoldige.

SamfundsCup 2016

Vi ses onsdag!