Politik uge på SDU 2016


Samarbejde med SDU Statskundskab


Traditionen tro deltager 3g’ere fra Sct. Knuds Gymnasium med samfundsfag på a-niveau i politikugen på SDU.

Årets emne er  ‘velfærdsstaten – Hvad er der tilbage af velfærdsstaten efter krisen?’

Læs herunder oplægget fra SDU/ Professor Klaus Petersen:

Hvad er der tilbage af velfærdsstaten efter krisen?

Danmark er verdensberømt for sin velfærdsstat. På godt & ondt er den klassiske velfærdsstat blevet en del af vores selvforståelse i Danmark og et referencepunkt for den politiske debat om samfundets udvikling i andre lande. Det blev allersenest illustreret, da de demokratiske præsidentkandidater mødtes til et debatmøde i Las Vegas i midten af oktober 2015.

Men den model som de demokratiske kandidater diskuterer, og som danskerne selv refererer til, er, hvad vi kan kalde den klassiske danske velfærdsmodel, som den blev opbygget i årtierne efter 2. Verdenskrig. En velfærdsmodel præget af skattefinansiering, ordninger for hele befolkningen (universalisme), omfordeling, inklusion og en stærk fokus på offentlige serviceydelser med en stærk stat ved roret. Det er det som ofte bliver betegnet som den nordiske velfærdsmodel.

Spørgsmålet er imidlertid, om det stadig er disse karaktertræk, som præger den danske velfærdsmodel efter årtiers reformivrige regeringer, globalisering, demografiske pres, og senest den økonomiske krise. Hvordan står det til med de klassiske velfærdspolitiske mål om mindre ulighed, tryghed og inklusion? Er velfærdsstaten ved at blive til en konkurrence-stat? Hvordan går det med at holde hånden under de svageste? Er der tale om en særlig dansk udvikling eller findes der et internationalt pres, som skubber alle velfærdsstater i samme retning?

I politik-ugen 2015 vil vi gøre status over de sidste par årtiers tumult på velfærdsfronten og prøve at besvare spørgsmålet: Hvad er der tilbage af velfærdstaten, som vi kendte den? Vi skal se på, hvad der er sket og hvad der ved at ske. Vi skal sætte den danske udvikling i et europæisk perspektiv. Og vi skal diskutere, hvad vi kan og bør gøre ved velfærdsstaten fremover.

PROGRAM for 3g’erne på Sct. Knuds.

Mandag 01-02-2016

Lokale: U55

8.30-8.45:

Velkommen til politik-ugen v/ arrangørerne

8.45-9.15:

Professor Klaus Petersen (SDU): Hvad er en velfærdsstat?

9.30-10.00:

Professor Michael Baggesen Klitgaard (SDU): Den universelle velfærdsstats politiske og moralske logik

Lokale: U45

10.15-11.30:

Professor Anette Borchorst (Ålborg Universitet): Velfærdsstaten – set fra et kønsperspektiv

Lokale: U55

Tirsdag

8.30-9.00:

Adjunkt Melike Wulfgramm (SDU): How and why inequality is growing in Europe

9.00-10.00:

Direktør i Danmarks Statistik, Niels Ploug: Lighed og ulighed i den danske velfærdsstat

10.15-11.30:

Kommunaldirektør Langlands Kommune, Jørgen Vestby Christiansen: Det skæve Danmark (set fra Langeland)

Fredag

10.00-12.00: (Livestream – ses i elevkantinen på Sct. Knuds Gymnasium)

Paneldebat: Hvordan får vi alle med – og er det overhovedet en politisk opgave?

Deltagere:

Ulla G. Chambless (medl. af Odense Byråd for Enhedslisten)

Alex Ahrendtsen (Medl. af Folketinget og Odense Byråd for Dansk Folkeparti)

Peter Rahbek Juul (tidl. Rådmand og medl. af Odense Byråd for Socialdemokraterne)

Bo Libergren (medl. af Regionsrådet samt Odense Byråd for Venstre)

Skærmbillede 2016-01-26 12.37.44