Roms hjerte – Forum Romanum


Reportage fra Rom


Af Sophia Frank Nielsen, Karen Thamdrup Habicht og Amalie Rysgaard, 2.H

I de idylliske, romerske omgivelser ligger det historisk berømte Forum Romanum. I antikkens Rom var Forum Romanum hjemstedet for politiske beslutninger og handelsfolk i republikkens tid, og i dag er det hjemstedet for planteliv, syngende fugle og interesserede turister. Den storslået og antikke plads, Forum Romanum, og dens ruiner, er den dag i dag blevet beriget med vildtvoksende flora.

Roms begyndelse

Ifølge romerske historier byggede kejseren Romulus sit hus på Palatiner-højen, og det var her Rom tog sin begyndelse. Denne høj var, i det første Rom, det bedste strategiske sted, og det var her, dem, der herskede over byen, boede.  Det var blandt andet kejser Augustus, der ønskede at afgøre verdens skæbne herfra. Denne høj er i dag en stor attraktion blandt turister, og folk valfarter hertil for at opleve den helt specielle og romantiske stemning. På denne høj bliver man mødt af træer med solmodne appelsiner, der sidder højt i de grønne trækroner, rindende vand og en sød duft af blomster, som florere og indlemmer de nysgerrige turister.

Da højene Palatin, Capitol og Esquilin blev bebyggede, anlagde man et torv til forsamlinger og handel i dalen mellem højene. Dette område var oprindeligt sumpet, og det blev derfor kun anvendt som gravplads, mødested og handelsplads for hyttebopladserne på de omkringliggende høje. Dalen blev senere hen drænet, hvilket skete i 500-t. f.Kr., ved anlæggelsen af Cloaca Maxima. Dette var den første kloak i Rom, og er stadig i brug den dag i dag.

De næste 500 år voksede Forum gradvist, både i omfang og betydning, men først under Julius Cæsar og Augustus skabtes det storslået torv, der forbinder den gamle centrale plads, som man kan se rester af i dag.

Magtskildringen i Forum Romanum

Man kan ikke komme udenom, at en tur til Rom først er fuldendt, når man har aflagt Forum Romanum et besøg. Selvom dette sted hovedsageligt består af ruiner, udstråler det stadig magt. Men hvordan blev magten egentlig skildret kunne man spørge sig selv? Det politiske rum udgjorde en central del af Forum Romanum, og mange kejsere viste deres magt ved at rejse en triumfbue, for at markere deres sejr i kamp, i Kejsertidens Rom. Med tanken i baghovedet om den store betydning, som området i Det Første Rom udgjorde, går vi rask til, for at komme ind til selve Forum Romanum. Ved indgangen til området bliver vi mødt af den 15,4  meter høje, Titus-bue, og som vi går under buen mærkes kejsernes store magt, og den store iscenesættelse, som inspirerede magthaverne.

Skærmbillede 2016-04-26 kl. 12.22.45

Titus-buen ved indgangen til Forum Romanum

Krigsførelse var et vigtigt element for antikkens kejsere, og rejsningen af Titus-buen blev rejst som et symbol på Titus’ og Vespasians’ sejre i Judæa. Denne måde at markere sin sejr på, kan i Danmark sammenlignes med statuer af Valdemar Sejr, som skildrer hans erobringer af Holsten, Lübeck og Hamborg. Begrundelse for rejsning af denne, er som om tidligere nævnt, for at markere de fuldførte sejre, der som sagt fandt sted i Judæa. Det interessante ved begrundelsen er dog, at slaget i Judæa var en overlegen sejr for romerne, og med et billedsprog beskrives det bedst som en bjørn, der nedlægger en mus. Dette scenarie kendte de romerske borger ikke til, men Kejser Titus blev modtaget med stor begejstring, da han vendte hjem fra krigen med sejren sikkert i hænderne. Med det store nederlag i tankerne, som Judæa led, kan man endnu en gang se betydningen af krigsførsel og magt.

Indførelsen af den romerske republik

Plazaen har i uanede århundrede været det livlige centrum for det romerske liv. Ved Forum Romanum skildres ikke kun de regerendes herredømme igennem bygningerne, men også religionens betydning markeres ved tilbedelse af guderne, som i antikken havde en central rolle. Forum Romanum har igennem årtier gennemgået forandringer, som ikke kun indebærer ændringer på det ydre, men også funktionen. Omkring år 500 f.Kr lavede romerne et herredømme, som var baseret på rigdomme og skatter. Dette nye herredømme indebar, at den daværende Konge, som også dengang fungerede som den øverste præst, dommer og general blev fordrevet, og skabte den romerske republik.[1]

Essensen i skiftet fra kongedømme til republik var, at kongens magt nu blev delt og uddelegeret, således at den lovgivende magt kom til at ligge hos folket på folkeforsamlingen. Ved det demokratiske skift blev pladsen, Comitium, samlestedet for folkeafstemninger,  som skulle vedtage love. Den udøvende magt kom til at ligge hos de valgte embedsmænd, en form for rådgivende myndighed kom til at ligge hos en gruppe af afgåede embedsmænd, som vi kender som Senatet. Ikke alle kunne blive en del af Senatet, men kun mænd fra adelige Romerske familier, grundet den manglende løn var det kun de rigeste individer i Romerriget, som havde råd til at gå aktivt ind i politik. Senatets medlemmer blev også omtalt som “Patre”, der betyder, samfundets fædre. Betydningen af dette udtryk også udtrykker vigtigheden af rigdom, der var fremtræden i Republikkens Rom. Romerne betragtede selv tredelingen af magten som fundamental, og mente, at den var den egentlige årsag til den styrke, som lå bag skabelsen af riget. Ved republikkens indførsel blev en række monumentale bygninger rejst; i 497 f.Kr. Saturntemplet og i 84 f.Kr. Castor og Pollux-templet.[2]

Skærmbillede 2016-04-26 kl. 12.24.28

Udsigten over Forum Romanum

Med den store politiske betydning blev et område i Forum Romanum, Regia, som betyder “Kongelig”, af denne grund en del af Kejserens bolig inden indførelsen af republikken. Ud over, at Regia var en del af Kejserens bolig, så fik det i Republikkens tid også stor politisk og religiøs betydning, da bygningen også var den officielle embeds bygning for den  øverste præst i Rom.

 

Når man bevæger sig rundt på den grusbelagte sti, der er anført på Forum Romanum for, at lede spændte turister rundt, når man til slut det store torv, via Sacra. Her får man en følelse af, at man placeret i centrum af det gamle Rom. En af de markante bygninger man møder på sin vej gennem Forum Romanum, er Basilika Emilia. Bygningens front er omgivet af store stensøjler og bag søjlerne finder man en stor messing dør. Basilika Emilia var oprindeligt stedet hvor politikere, pengeudlånere og forretningsfolk holdte til.

Skærmbillede 2016-04-26 kl. 12.24.56

Fronten af Basilika Emilia

Forum Romanums betydning i dag

Efter spadsereturen fyldt med fuglesang og den søde duft af blomster, har Forum Romanum vundet en plads i alles hjerter. Igennem flere århundrede har området været centrum for Romerriget, og dagen i dag trækker plazaen endnu turister til sig, for at oplyse os om datidens magt. Vedligeholdelsen af Forum Romanum har været en realitet siden 1900, hvor der særligt omkring 1930’erne blev påbegyndt udgravninger, som i dag stadigvæk bliver foretaget.

 

[1] http://www.mfzimsen.dk/romerriget/romerrigets_regeringsformer.html

 

 

[2] http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Ark%C3%A6ologi/Klassisk_ark%C3%A6ologi,_Italien/Forum_Romanum