Statsministeren til Sct. Knuds Netavis; “Skattelettelser skaber velstand”


Virker skattelettelser? – Se interview med statsministeren


Se Kiellberg og Skovbos interview med statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor Kiellberg i konfrontatorisk stil udspørger Lars Løkke Rasmussen om regerings skattelettelser og 2025-planen. Se interviewet herunder.

Hvis det virkelige har så gavnlig en effekt for den danske økonomi, hvorfor har I så ikke gjort det noget før?

 

 

Du forudsætter, at skattelettelser virker og skaber velstand? 

 

Se statsministerens svar i interviewet.

 

Skaber regeringens 2025-plan 250.000 arbejdspladser?

Se indslag i 21-søndag fra 4. september, hvor netavisens redaktør Malte Kiellberg og chefredaktør Thomas B. Rasmussen udtaler sig.