Tag stilling!

Kære venner, (og Mathias Jensen).

For at gøre en lang historie kort, så lægger regeringen i deres oplæg til de kommende finanslovsforhandlinger op til, at der skal sparres 8,7 milliarder kroner på uddannelsesområdet. Helt konkret kommer det til at betyde, at det årlige budget på Sct. Knuds skal beskæres med 10,1 millioner kroner i forhold til 2014. Altså en besparelse på 15% i en periode, hvor skolen vel og mærke skal levere det samme, som den skulle før besparelserne. Ydermere skal skolen implementere den nye gymnasiereform på et noget mindre budget end før. Dette kan betyde lærerfyringer, nedskæring på studievejledning og studieture. Ydermere lægges der op til at skære 20% i SU stipendiet til alle SU-modtagere.

I den anledning opfordrer Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS, til at nedlægge undervisningen torsdag d. 13 oktober, efter frokost. I frokostpausen på torsdag indkaldes der hermed til et stormøde for alle elever på Sct. Knuds Gymnasium. Her vil vi sammen stemme om, hvorvidt vi skal nedlægge undervisningen resten af dagen, samt om vi skal strejke fredag.

Interesseret i politik eller ej så vil jeg opfordre jer alle sammen til at sætte jer ind i sagen, inden vi skal stemme på torsdag. Uanset om i er røde eller blå, for eller imod en strejke, tæller jeres stemme lige meget. Derfor er det vigtigt, at I stemmer på et så oplyst grundlag som muligt. Så mit budskab er klart. Debattér. Få hørt argumenter både for og imod.

Elevrådsformand

Malte Kiellberg