Globale Gymnasier indgår i samarbejde med Sct. Knuds Netavis


Nyhed


Se interviewet med Rosa Birkelund fra Globale Gymnasier, hvor projektet præsenteres.

Globale Gymnasier – Med verden som klasseværelse!

I vores flyvske hverdag er det nemt at glemme, at der er en verden udenfor: Vi står op, tager i skole og omgås de samme mennesker, vi omgås hver dag. Det kan let gå én hen over hovedet, at nogle ikke har adgang til basale fornødenheder som føde, rent vand, medicin og uddannelse, eller at et større forbrugersamfund også kan betyde et mindre bæredygtigt samfund. Og det er her, at Globale Gymnasier kommer ind i billedet. Globale Gymnasier er et netværk bestående af 13 gymnasier fra hele landet. Netværkets formål er at give danske gymnasieelever indsigt i den globale verden og ruste dem til at blive gode verdensborgere. Globale Gymnasier er til for at minde og informere elever om verdenen udenfor klasseværelsets fire vægge og konfrontere dem med kulturelle forskelle på et lokalt plan.

Globale Gymnasier elevgruppen på Sct. Knuds Gymnasium tager hånd om mange forskellige opgaver. Blandt andet er skolens udvekslingsstudenter en af elevgruppens vigtigste prioriteter, hvor man forsøger at nedbryde sproglige og kulturelle forskelle mellem skolens elever og udvekslingseleverne igennem diverse arrangementer som f.eks. Fastelavnsfest og Globale Caféer. Det kan umiddelbart virke som en abstrakt og stor opgave, elevgruppen står overfor, men en lille handling kan betyde store ting, og der er meget handlerum, hvilket vil sige, at der er plads til at arrangere og engagere sig i mange projekter.

Det højeste mål for Globale Gymnasier elevgruppen på Sct. Knuds er, at deres arbejde forhåbentlig vil lede til en forståelse af vigtigheden af, at være en aktiv og interesseret global verdensborger. Vores generation står overfor store verdensomspændende konflikter på mange planer hvad angår politik, miljø/klima og sociale forhold. Vores generation skal løse opgaver, tidligere generationer ikke har skulle skænke en tanke. Netop derfor er Globale Gymnasiers arbejde enormt relevant. Det er vigtigt at få en forståelse for, hvordan verden hænger sammen. Og hvis man ikke gør dette ved at blive en del af Sct. Knuds Gymnasiums globale elevgruppe (som optager medlemmer hvert nye skoleår omkring august/september), så er det måske ved at deltage i elevgruppens arrangementer, følge med i både positive og negative nyheder, sortere sit affald derhjemme, droppe at shoppe fast-fashion, spise lidt mindre kød eller cykle lidt mere i skole?

Rosa Birkelund fra Globale Gymnasier indgår her i samarbejde med Netavisen

Ude i højre side af dette indlæg vil det være muligt at finde et link til elevgruppens facebookside. På denne postes løbene opdateringer om deres arbejde.