Uddannelse: en karikeret debat om fløjpartiernes politik


Uddannelsesdebat


Af Caroline Kamper, Sigrid Frandsen, Nanna Henriksen og Britt Lund

I kølvandet på resultatbehandlingen af 2.js innovative AT3-forløb i slutningen af december 2016, bliver data og empiri, efter en kort juleferie, aktivt bearbejdet. Efter en heftig debat om uddannelsespolitik og optagelseskriterier til gymnasiet den 15. december, har en af grupperne, bestående af Nanna Henriksen, Sigrid Frandsen, Britt Lund og Caroline Kamper opstillet en debat mellem Liberal Alliance og Enhedslistens modstridende holdninger.

 

I debatten berøres mange emner, herunder karaktergiv­ning i gymnasiet, optagelseskrav til ungdomsuddannelser samt fordeling af etnisk danske elever og elever af anden etnisk herkomst. De fundne data er et resultat fra en operationalisering af et spørgeskema, målrettet folkeskole-privatskole- og gymnasieelever samt gymnasielærere. Spørgeskemaet kan findes her.

 

OBS!: Seeren bør gøres opmærksom på den tilstræbte karikatur af partiernes politiske udgangspunkt og ikke en debat mellem Sigrid Frandsen og Caroline Kampers personlige holdninger og politiske standpunkt.