Er Sct. Knuds Gymnasium rødt eller blåt?


Nyhed – holdningsundersøgelse 2017 – hvad stemmer eleverne på Sct. Knuds?


 

Af Anders Sidenius Johansen

Hvad stemmer eleverne i virkeligheden på Sct. Knuds Gymnasium? Passer det, at størstedelen stemmer blåt? Hvordan har udviklingen ændret sig siden år 2015? Få svar på disse spørgsmål i artiklen.

Den generelle fremgang for Alternativet  og tilbagegang for Venstre på landsplan har smittet af på Sct. Knuds Gymnasium. Det har resulteret i et “rødt” gymnasium i Hunderupkvarteret. Det Radikale Venstre er fortsat Sct. Knuds største parti ligesom i år 2015, men hvilke partier følger efter og hvordan er fordelingen så?

Nedenstående statistik er fra Sct. Knuds Netavis og er foretaget i år 2015. Spørgsmålet lyder: ”Hvis der var folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville du så stemme på?”. Her er det Radikale Venstre det mest populære parti med 22% af stemmerne. Venstre følger lige efter med 20% af stemmerne og dernæst LA med 18%. Det er altså et rødt parti i spidsen med to blå partier i hælene. Man kan altså overordnet se, at der er 45%, der stemmer blå blok, 45% til rød blok, og 9% der har svaret ”Ved ikke”. I 2015 stod det altså fuldstændig lige mellem de to blokke.

Fordeling mellem Sct. Knuds elevers holdning til spørgsmålet ”Hvis der var folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville du så stemme på?” i år 2015.

 

Til at undersøge og sammenligne partivalget på Sct. Knuds Gymnasium med forrige statistik fra folketingsvalget fra 2015, har jeg lavet et diagram ud fra procent andele kun for respondenterne fra Sct. Knuds Gymnasium og deres partivalg i 2016.

Diagram over fordelingen af respondenterne fra Sct. Knuds Gymnasium til spørgsmålet: “Hvis der var folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville du så stemme på?” i år 2016. Undersøgelsen gennemført december 2016.

 

Her kan man se, at Det Radikale Venstre igen er det mest populære parti, ligesom i 2015, med 19% samt, at Socialdemokratiet har næstflest stemmer med en procent andel på 15%. Det er altså to røde partier, som ligger i toppen efterfulgt af LA på 12%. Dette modstrider resultaterne fra 2015, hvor det var et rødt og blåt parti, som var de mest populære partier. Når man kigger på procent andele for de røde og blå partier, kommer det også til udtryk. Der er nemlig 28% stemmer på partierne fra blå blok og hele 52% på de røde partier. Man kan altså sige, at Sct. Knuds har bevæget sig mod rød blok siden år 2015.

 

Der er nemlig 28% stemmer på partierne fra blå blok og hele 52% på de røde partier.

Det Radikale Venstre igen er det mest populære parti, ligesom i 2015, nu med 19%

 

Det som i den grad er iøjnefaldende og som er med til at give et ”rødt” Sct. Knuds Gymnasiun, er procent andelen ved Alternativet, som ligger på 10%. Dette tal lå helt i bund, nemlig på 0% i 2015, og der er i den grad tale om en eksplosiv stigning og fremgang for Alternativet.

Derudover er procent andelen af Venstre tilhængere faldet fra 20% i 2015 til 10% i 2016 altså en halvering af Venstre stemmer.

Så på trods af, at Sct. Knuds Gymnasium har ry for at være et blåt gymnasium med mange elever fra Hunderupkvarteret,  giver beregningerne et helt andet billede. Sct. Knuds Gymnasium ligger i et kvarter med mennesker med god socioøkonomi, der overvejende stemmer blåt (se resultatet af stemmestedet Sct. Knuds Gymnasium fra Folketingsvalget 2015). Undersøgelsen viser således, som nævnt, et helt andet billede end fordommene nemlig, at Sct. Knuds største partier er De Radikale og Socialdemokratiet.

 

Sct. Knuds Gymnasium har ry for at være et blåt gymnasium med mange elever fra Hunderupkvarteret,  men beregningerne giver et helt andet billede. Undersøgelsen afkræfter fordommene i og med, at Sct. Knuds største partier er De Radikale og Socialdemokratiet og afkræfter dermed ryet om, at mange elever er fra det blå Hunderupkvarter.