Den nye venstrefløj: ”Vi rammer hele det politiske spektrum”


Ideologiernes rolle i dansk politik


Venstrefløjens nye dreng i klassen, Alternativet, vil gøre op med politisk mudderkast og ideologier, der hæmmer samarbejde mellem fløjene. Sådan lyder meldingen fra Mathias Magnussen Thorsson, landskasserer for partiets ungdomsafdeling og debattør ved sidste tirsdags debat på Sct. Knuds Gymnasium.

 

Mathias Magnussen Thorsson (nr. 2 fra venstre) og Christian Vedel Sørensen (nr. 3 fra venstre) var tirsdag d. 24. januar til debat på Sct. Knuds Gymnasium.

 

Tirsdag d. 24. januar mødtes alle ungdomspartierne til politisk debat på Sct. Knuds Gymnasium. På klassisk vis var debattørerne placeret efter deres politiske overbevisning med Socialistisk Ungdomsfront på den yderste venstreflanke og Dansk Folkeparti på den højre.

Alternativets repræsentant, Mathias Magnussen Thorsson, havde man placeret mellem SFU og Socialdemokratisk Ungdom. Ganske rigtigt er mange af Alternativets mærkesager – blandt andet den stigende ulighed, den grønne omstilling og en 30-timers arbejdsuge – klassiske venstreorienterede synspunkter, men alligevel kalder Alternativet sig ikke for et venstreorienteret parti.

”Alternativet er gået ind i politik netop, fordi vi vil gøre op med den tankegang, at man enten er rød eller blå, og at man ikke kan arbejde sammen med dem på den anden side. Det synes jeg er et problem, at man – også til den debat, vi lige har været til – generaliserede mod hele venstrefløjen eller hele højrefløjen. I Alternativet vil vi gerne møde folk i dialog, så vi kan skabe en politik, der kommer hele vejen rundt”, siger Mathias Magnussen Thorsson, da Sct. Knuds Netavis taler med ham efter debatten.

 

Alternativet er gået ind i politik netop, fordi vi vil gøre op med den tankegang, at man enten er rød eller blå, og at man ikke kan arbejde sammen med dem på den anden side – Mathias Magnussen Thorsson, Alternativets Unge

 

Det er ikke bare Alternativets Unge (ÅU), der ikke vil sættes i bås. Senest har Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, i en klumme til Politiken slået fast, at man ikke nødvendigvis vil støtte en socialdemokratisk-ledet regering. Partiet er nemlig hverken rødt eller blåt, men grønt.

”Hvis vi holder os fast på en farve eller en politisk agenda, så dør partiet muligvis, fordi vi ikke formår at følge med tiden, og hermed risikerer at blive irrelevante og forældede”, mener Mathias Magnussen Thorsson.

 

Tirsdag mødtes ungdomspartierne til debat på Sct. Knuds Gymnasium. Se videoreportage her.

Når rød bliver til grøn

Alternativet står vitterligt som et alternativ i den røde blok. Med klima- og miljøpolitik som sin klare mærkesag, åbner partiet op for en anden type venstrefløj, hvor den grønne politik danner den fælles, ’røde’ tråd.

”Klimapolitik er ved at blive ’in’. Vi ser samtlige røde partier stort set være på, at der skal gøres en grøn indsats, og vi kan også se nogle af de borgerlige være med på den, for eksempel De Konservative. Så vi kan næsten sige, at grøn er det nye sort”, udtaler den unge ÅU’er.

 

Det er dejligt at se, at Alternativet gerne vil biddrage til kampen for vores miljø og klima. Jeg er bestemt enig i, at det er en vigtig kamp – Christian Vedel Sørensen, SFU.

 

At venstrefløjen fremover skal kæmpe klimakampen, bakkes op af medlem af landsledelsen for SFU og debattør ved tirsdagens debat, Christian Vedel Sørensen.

”Mit grundlæggende politiske engagement kommer, fra da jeg var med til at stoppe et giftskib fra Australien til Nyborg. Den grønne dagsorden har altid været vigtig i mit perspektiv”, skriver han i en mail til Sct. Knuds Netavis.

”Naturkatastrofer, klimakonflikter, drikkevandsmangel osv. er alle problemer, der begrænser vores muligheder, frihed og velfærd. Som socialist er det derfor naturligt, at det er nødvendigt at have fokus på klimaløsninger. Det er derfor, SF altid har været forgangsparti for den grønne dagsorden. Det er dejligt at se, at Alternativet gerne vil biddrage til kampen for vores miljø og klima. Jeg er bestemt enig i, at det er en vigtig kamp”.

Hvor der er enighed om klimapolitikkens væsentlighed, skilles de to partier, når det kommer til ideologiernes rolle.

” Jeg var engang til et arrangement i New York, hvor Mogens Lykketoft deltog (socialdemokrat, tidligere formand for Folketinget, tidligere formand for FN’s generalforsamling, red.), og han sagde, at han som socialdemokrat synes, ideologier er farlige, fordi ideologier sætter partiet fast. På et tidspunkt er det ikke sikkert, at de svarer til den politiske realitet”, siger Alternativets Mathias Magnussen Thorsson.

Christian Vedel Sørensen mener derimod, at ideologier er afgørende i kampen mod populisme.

”Uden ideologi har ens politiske retning ikke noget at læne sig op ad. God politik handler om at lave løsninger, der kommer mennesker til gode. Hvis man ikke gør sig nogle antagelser om den menneskelige natur, så er det svært at lave god politik. Jeg er socialist, fordi jeg tror på, at mennesker har det bedst, når vi alle får muligheder i livet. Hvis man ikke har nogen ideologi har man kun populisme at læne sig op ad. Jeg tror ikke, at populisme fører til god politik”, skriver han i mailen og fortsætter:

”I en verden med øget ulighed og stadig mere magt og mulighed hos færre mennesker, giver socialismen et menneskesyn, som jeg tror på er nødvendigt for at løse menneskehedens udfordringer”.

 

 I en verden med øget ulighed og stadig mere magt og mulighed hos færre mennesker, giver socialismen et menneskesyn, som jeg tror på er nødvendigt for at løse menneskehedens udfordringer – Christian Vedel Sørensen, SFU.

 

Sct. Knuds Netavis har forelagt SFU-politikerens udtalelser for Mathias Thorsson, og han skriver således i en mail:

”Jeg mener imidlertid ikke, at ideologi alene er med til at danne politisk standhaftighed. Selvfølgelig har alle partier et fundament med nogle basale søjler, der dannes politik af – de såkaldte ideologier eller grundværdier. Men nogle gange er man også nødt til at se realpolitisk på tingene”.

”Som en VU’er (Venstres Ungdom) engang sagde til mig til en paneldebat i Kolding: “Vi er liberale dér, hvor det giver mening”. Ligesom han mener jeg, at det er vigtigt at have et stærkt fundament, men at man også skal huske realiteterne og samfundets overbevisning, og jeg er bange for, at politik kan blive forældet, hvis man glemmer realpolitikken og udelukkende gør brug af ideologi. Det er trods alt svært at sælge en hund til en allergiker”.