Kønnenes valgkamp!


Er der kønsforskel på gymnasieelevernes politiske holdninger?


Af Jonathan Korsager, Sebastian Brink og Andreas Kjærsgaard

Ud fra en undersøgelse fra en gymnasie klasse fra Sct. Knuds Gymnasium i Odense, viser resultaterne en forskel hos henholdsvis unge mænd og kvinder med hensyn til politisk overbevisning. 

 

Resultaterne er taget ud fra en samfundsfagsklasses undersøgelse blandt 641 respondenter i Odense. Det er primært de ældste folkeskoleelever samt gymnasieelever, der er blevet spurgt.

Mænd stemmer blåt, kvinder stemmer rødt. I hvert fald ifølge undersøgelsen fra Sct. Knuds Gymnasium, hvor størstedelen af adspurgte var elever på uddannelsesinstitutioner placeret rundt om i Odense.  I følgende skema kan der aflæses en forskel hos henholdsvis mænd og kvinder, især hvis man kigger på Liberal Alliance, hvor vi ser, at 24% af adspurgte mænd i undersøgelsen ville stemme på Liberal Alliance, mens kun 7.6% af de adspurgte kvinder ville stemme således. Endnu en forskel kan ses hos de røde partier (Enhedslisten, Socialdemokratiet, SF, Alternativet), hvor der er et overtal af kvinder der ville stemme på disse. Hos Socialdemokratiet ser vi at 14% af adspurgte kvinder ville stemme på partiet, mens kun ca. 9% af mændene ville stemme på det.

 

24% af adspurgte mænd i undersøgelsen ville stemme på Liberal Alliance, mens kun 7.6% af de adspurgte kvinder ville stemme således

 

Ifølge Jørgen Goul Andersen professor i statskundskab på fra Aalborg Universitet har denne forskel noget at gøre med synet på afvejningen mellem velfærd og skattelettelser. Jørgen Goul Andersen mener nemlig helt konkret, at mænd ønsker skattelettelser, mens kvinder ønsker velfærd. Desuden nævner han at denne forskel ikke var ligeså markant for 30 år siden, når det handlede om synet på dagpenge, økonomi og kontanthjælp1.

Hertil kan vi altså se en kausalitet da de røde partier i den grad tiltrækker de kvindelige stemmer, mens de blå partier tiltrækker de mandlige. Dette er altså et direkte produkt af den politik som begge retninger fører, der tiltrækker hver sit køn. Dog kan man også argumentere for en samvarians, da der i statistikken er en høj svarprocent på kategorien ”ved ikke”.