Lider gymnasieelever af karakter-forstyrrelser?


“Karakterer i gymnasiet er nødvendige for faglig udvikling” – ifølge eleverne


Af Amalie Hollmann, Sigrid Frandsen, Kathrine Bukhave, Nanna Sundwall, Frederikke Strandmark og Sine Mikkelsen

I hvor høj grad mener eleverne i Odense, at karakterer er nødvendige? Er der forskelle på holdningen mellem de odenseanske gymnasier? Læs videre og få svarene.

 

Igennem en kvantitativ undersøgelse fik vi i et spørgeskema svar på spørgsmålet: ”Hvis der var folketingsvalg i morgen, ville du så vide, hvem du skulle stemme på?”. Resultatet af undersøgelsen kan ses på grafen.

Partivalg og gymnasium. Undersøgelse udført december 2016

 

Det kan ses på grafen, at ca. 42%, og derved næsten halvdelen, af eleverne fra HHX (den lyseblå sølje) stemmer på Liberal Alliance(LA).

På Sct. Knuds stemte omkring 15% af eleverne på Socialdemokratiet (A), omkring 18% på Radikale Venstre (B) og 21% stemte ’Ved Ikke’. På Tornbjerg var der en stor tendens til at stemme rød blok – ca. 17% valgte Enhedslisten(Ø), og ca. 22% valgte Socialdemokratiet, som det parti der ville få deres stemme ved næste valg. Dog sagde hele 28% ’Ved Ikke’.’

 

Partivalg, gymnasium og i hvor høj grad man er enig med udsagnet, “Karakterer er nødvendige for elevernes videre udvikling”. Undersøgelse udført december 2016.

 

Skal disse observationer sættes i perspektiv til, hvad de samme elever efterfølgende svarede til udsagnet: ”Karakterer er nødvendige for elevernes videre udvikling” kan konklusionerne om elevernes politiske overbevisning trækkes en smule videre.

HHX-eleverne, hvoraf de er 42% LA-vælgere, stemte primært enig og meget enig. Dette stemmer overens med LA’s holdning til optagelseskrav til gymnasiet. LA har fremsagt et optagelseskrav på en gymnasial uddannelse til at være et gennemsnit på 7 i skolen, eller en optagelsesprøve – derved meget karakterbaseret.

Tornbjerg og Sct. Knuds var begge lettere enige om rød blok – herunder primært, Radikale Venstre (B), Socialdemokraterne (A) og Enhedslisten (Ø). På Sct. Knuds kan det udledes, at hele ca. 44% erklærer sig enig i udsagnet, men ca. 34% erklærer sig uenig i udsagnet.

På Sct. Knuds kan det udledes, at hele ca. 44% erklærer sig enig i udsagnet, men ca. 34% erklærer sig uenig i udsagnet, at karakter er nødvendige for faglig udvikling.

På Tornbjerg erklærer hele 55% sig enig i udsagnet. Idelogisk set stemmer dette ikke helt overens med deres valg af partier. Henholdsvis Radikale Venstre (B) og Socialdemokraterne (A) går ind for et optagelseskrav på 2 i dansk og matematik fra folkeskolen. Hvorimod Enhedslisten (Ø) udmærker sig ved helt at mene – modsat af specielt LA – at der intet optagelseskrav bør være for at påbegynde en gymnasial uddannelse.

Altså stemmer HHX’s primære valg af parti overens med deres holdning til karakterer i skolen. Mens både Sct. Knuds Gymnasium og Tornbjerg overrasker på denne front.

Derved kan man konkludere ud fra tabellen, at størstedelen af gymnasieelever mener, at karakterer er nødvendig for elevernes videre udvikling.

 

Derved kan man konkludere ud fra tabellen, at størstedelen af gymnasieelever mener, at karakterer er nødvendig for elevernes videre udvikling.