Besøg af Energi-, Forsynings- og Klimaministeren


Mandag d. 6/3 i 1. modul fik elever fra 2k, 2h og 3 SAA besøg af Danmarks Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).


Af Marcus Astrup, Alexander Skovbo og Maja Grønholdt

 

Energi- Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt lagde mandag morgen vejen forbi Sct. Knuds Gymnasium til en snak om energi og klima. Ministeren påpegede, som det første, hvordan klimaforandringer er en af de vigtigste dagsordner i dag, og hvilke alvorlige konsekvenser klimaforandringerne kan medføre.

Han præsenterede også nogle af Danmarks mål på klima- og energiområdet:

  • I 2030 skal 50% af landets energi baseres på vedvarende energi
  • I 2050 skal Danmark være uafhængig af fossil energi

Ligeledes fremlagde ministeren, hvilken rolle markedet har i forhold til at opnå de opsatte mål. Hovedpunkterne her var:

  • Det er vigtigt, at aktører og virksomheder udfylder de rammer som politikerne opstiller.
  • Det er ønskeligt, at der i fremtiden opstår en konkurrencesituation, hvor det dermed er de billigste vedvarende energiformer der vinder frem.
  • Danmark skal fortsat være langt fremme på energiområdet i verden.

Efter et oplæg fra ministeren var der mulighed for, at lærere og elever kunne stille spørgsmål. Her faldt snakken bl.a. på energi i et globalt perspektiv, og der blev stillet spørgsmål om EU, Donald Trump og USA samt Kinas rolle.

Sct. Knuds Netavis fik også mulighed for at stille ministeren et par spørgsmål efter timen. Du kan se hans svar i videoen herunder.