Bæredygtig Odense, bæredygtig Danmark, bæredygtig verden


Torsdag d. 11/5 i 2. modul fik elever fra 1j, 2h, 2j og 2p besøg af Odenses nyindsatte borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Her uddybes holdninger til Odense nye bæredygtige fremtidsplaner.


Af  Caroline Kamper

Billede: Sct. Knuds Netavis

Borgmester Peter Rahbæk Juel lagde torsdag formiddag vejen forbi Sct. Knuds Gymnasium til en snak om Odenses bæredygtige fremtid. Borgmesteren påpegede, som det bærende for hans 20 minutters lange oplæg, hvordan bæredygtighed er en af de vigtigste dagsordninger for Odense Kommune, og hvordan kommunen allerede nu har lagt store planer for de nærmeste år.

 

Bæredygtighed er et langsitet mindset. Motivationen ligger ikke til højrebenet, men man bliver nødt til at tænke på den verden som vi lever i, arbejder i, sætter børn ind i.
– Peter Rahbæk Juel (S)

 

Bæredygtighed er, for Rahbæk Juel, et vigtigt element i politik. Det handler ikke kun om en grøn omstilling, men er også et socialt og økonomisk princip for det velfungerende samfund. Vækst og bæredygtighed går altså ikke mod hinanden, men hånd i hånd.

 

Vækst er meget andet end kortsigtet økonomisk og materiel vækst. Vækst handler også om dannelse, uddannelse, miljø, livskvalitet, bevidsthed, menneskeligt nærvær, samarbejde og empati. Væksten er nødt til at være bæredygtig på den lange bane. Uden vækst, ingen bæredygtighed. Uden bæredygtighed ingen vækst.
– Ph.D. og professor emeritus Steen Hildebrandt, AU

 

Overordnet talte Rahbek Juel om to fællesskaber; det store fællesskab og det lille fællesskab.
Det store fællesskab er kommunen. Deres fornemmeste opgave er at udføre deres politiske arbejde med et bæredygtigt udgangspunkt. For nyligt blev Odense Kommunes miljøpolitik vedtaget enstemmigt. Denne tager udgangspunkt i FNs 17 bæredygtige verdensmål og sikrer derved både miljømæssig og social bæredygtighed med sit fokus på bl.a. byrum, affaldsortering, sundhed og tryghed.

Det lille fællesskab er os. Borgerne i Odense, agenterne i samfundet. Det nytter ikke for kommunen at have de flotteste papirer i skuffen, hvis ikke ideerne bliver udført i hverdagen. Det er altså det store fællesskab, der tager intiativet og det lille fælleskab, der skal ind og ændre sit forbrugsmønster. Dette mener Rahbæk Juel er den stærkeste forsikring om sejr, da mennesket bedste indlæringsmekanisme ikke er tarvelig tavleundervisning og en løftet pegefinger, men det simple princip: Monkey See, Monkey Do.

 

Dette mener Rahbæk Juel er den stærkeste forsikring om sejr, da menneskets bedste indlæringsmekanisme ikke er tarvelig tavleundervisning og en løftet pegefinger, men det simple princip: Monkey See, Monkey Do.

 

Billede: Sct. Knuds Netavis

Hermed præsenterede han nogle odenseanske initativer på bæredygtighed:

  • Thomas B. Thrigesgade: Storbyudvikling, grønne og blæredygtige elementer
  • Affaldsmetro under B. Thrigesgade: går ud til Havnen, Østerbro og . Dette lægger et udgangspunkt for bedre affaldssortering og nemmere handling ved overfladevand.
  • Letbaneprojektet
  • Kilometerhusene i Korsløkkeparken: Rennovation for 1,5 milliarder kroner, der giver 1000 nye lejligheder til benyttelse. Her fokuseres altså på social og økonomisk bæredygtighed, i et socialt udsat kvarter i Odense.
  • Projekt: “Fairtradeby Odense”: Støre fokus på økologi og grøn omstilling af madvarer, herunder et samarbejde med Svanemærket og Byens (stor)Køkken.
  • Projekt: “Karmarunner Odense”: med udgangspunkt i appen “Karmarunner”, hvor motion indsamler penge til bæredygtige, sundhedsorienteret organisationer. I Odense, går donationerne til: SIND fyn, Headspace og Bedre Psykiatri.

Sct. Knuds Netavis fik også mulighed for at stille borgmesteren et par spørgsmål efter timen. Du kan se hans svar i videoen herunder. Her besvares spørgsmål om tiden som borgmester i Odense, det lokale i FN’s 17 verdensmål og konkrete bud på kommunale tiltag for b.la. indsættelse mod fattigdom.