REPORTAGE: Kick-off til projektet “Unge Stemmer”

 


Fynske gymnasieklasser var onsdag den 6. september inviteret til webinar på SDU og 2.H, 2.K og 3.J så med fra aulaen på Sct. Knuds Gymnasium. Webinaret var starten på projektet “Unge Stemmer”, der over de næste par måneder vil fokusere på unges valgdeltagelse op til kommunalvalget den 21. november 2017.


Af: Amalie Hollmann & Caroline Kamper, 3.J

Eleverne samlet i aulaen | Foto: Sct. Knuds Netavis

DR, TV 2, Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, TV 2/Fyn, P4 Fyn og Syddansk Universitet går sammen i et unikt projekt, der blandt andet har den ambition at øge stemmeprocenten blandt de 18-25-årige fynboer ved efterårets kommunalvalg.

Livestreamingen gjorde det muligt for de fynske mediehuse og uddannelsesinstitutioner at møde eleverne, som er en del af projektet – hvor gamle er de, hvor de kommer fra, deres politiske standpunkter, og samtidig introducere kommunalpolitik for de nye stemmere.

Statistik: unges interesse i regional- og kommunalpolitik | Billede: Sct. Knuds Netavis

Projektet bliver formet som et Pop-Up-Medie. Hver skole kommer til at være ansvarlig for deres egen ungeredaktion, der har det formål at dække kommunalvalget lokalt på skolerne. Det handler altså om at videreformidle de politiske personer, dagsordninger og holdninger ud til den almene gymnasieelev. Projektet udspringer i høj grad af det sidste kommunalvalg i 2013, hvor stemmeprocenten for unge mellem 18 og 25 lå på ca. 60%. Tendens kan forklares med den manglende interesse for regional- og kommunalpolitik og at unge hellere vil holde fokus nationalt og international. Derudover lød en kommentar, at de lokale politikere er dårlige til at række ud efter de unge stemmer, herunder skolebesøg, dør-til-dør og overskuelige holdningsplatforme på de lokale medier.

Auditoriet gæstede en valgforsker, to ungdomspolitikere og chefredaktøreren for hovedmediet. Med deres forskellige erfaringer og synspunkter, kommenterede de på de meningsmålinger der blev sendt ud til de deltagende klasser. Her skulle eleverne bl.a svare på spørgsmål som:

  • Alder, køn, uddannelse
  • Ville du stemme, hvis der var valg i morgen?
  • Hvad ville du stemme?
  • Ville man stemme personligt eller på et parti?
  • Hvad er vigtigst på den politiske dagsorden? (herunder en masse svarmuligheder)
  • Hvilken måde er den bedste for de lokale medier at kontakte dig på? (sociale medier, radio, TV, etc.)

Efter spørgeskemaundersøgelsen, blev journalistiske virkemidler og generelle medievinkler introduceret. Denne del var ment forberedende til de kommede moduler, hvor eleverne selv skal producere journalistiske artikler, databaser og analyser. Herunder dagens opgave, hvor man fik mulighed for at bidrage til TV2s vinkling af dagens tema.

Se med i reportagen, hvor udvalgte elever deler deres holdninger til projektet og deres egen forventede valgdeltagelse.