Interview – Hvem skal du stemme på til regionsvalget?


Regionsvalg 2017 – Interview


Produceret af: Malthe Max Larsen, Marcus Junker, Rune Haldborg Jørgensen, Søren F. Jacobsen og Rasmus Thyssen 2.H

I sidste uge var Joachim Allouche (Socialdemokratiet) og Mads Heimdal Thy (Venstre) på besøg på Sct. Knuds Gymnasium for at tale om regionspolitik. Under debatten kom de ind emner som f.eks. Bios-skandalen og problemerne omkring det nye fynske supersygehus. Der blev også diskuteret, hvorvidt der fortsat skulle være et regionsråd, eller om de opgaver regionsrådet står for, skulle overgives til folketinget.

Igennem debatten blev, der diskuteret aktuelle emner og forbedringer inden for regionen især indenfor sygehusvæsenet, psykiatrien, regional udvikling og drift af en række institutioner for de udsatte grupper. Det var ikke kun politikerne, der var skarpe, men bestemt også elever, som satte de to politikker ud i nogle problemstillinger, som de har svært ved at forklare sig ud fra.

Der er en rigtig stor del af danskere, der er uvidende om, hvad forskellen på kommunalpolitik og regionspolitik er. Regioner og kommuner adskiller sig især fra hinanden på to væsentlige punkter: For det første er regionerne langt større end kommunerne, da der er fem regioner og 98 kommuner, hvor vi f.eks. har Region Syddanmark, som har 22 ud af de 98 kommuner. Det andet væsentlige punkt er, at regionerne og kommunerne har vidt forskellige opgaver, der skal løses. De fem regioner har seks hovedopgaver, hvor en af de helt store og aktuelle er sygehusvæsnet. De har også ansvaret for at den regionale udvikling går i en positiv retning og at de får løst en række opgaver på det sociale område, såsom specialundervisning. I 2007 kom der en ny kommunalreform, hvor amterne blev nedlagt og hermed blev deres opgaver fordelt mellem kommunerne, staten og regionerne.

Joachim Allouche og Mads Heimdal Thy

fortæller om deres erfaringer med regionsrådet

Foto/Søren F. Jacobsen