Over halvdelen af befolkningen går ind for at hash skal legaliseres


Legalisering af hash er under debat – også blandt politikerne.


Af Emma Fridén, Johanne Fage-Larsen & Anna Wognsen, 2.h

 

”Fordi hver anden har prøvet at køre for stærkt, skal vi så ophæve hastighedsgrænserne?’’

– Jane Jegind, Venstre

Cannabis skal legaliseres i Danmark, såvel som i enkelte stater i USA. Dette er i hvert fald hvad der står i en artikel hos dr.dk[1]. Det skal lige nævnes at med halvdelen af befolkningen, menes der ud af de 1023 personer som var med i undersøgelsen om, hvorvidt cannabis skal legaliseres eller ej. Men er dette egentlig sådan, at den reelle halvdel af befolkningen har det? I så fald, vil denne eventuelle legalisering gavne vores samfund?

Men hvad er hash egentlig? Ekspert Lars Fage-Larsen som er misbrugsbehandler fortæller, at fysisk vil hash skade lungerne, hvis hashen ryges og dette skader også hjernen. Det aktive stof i hash der kaldes THC, ophober sig i fedtlaget i hjernen. Hjernen er lavet af fedt, så dermed kan det være en stor del af hjernen. Man kan udvikle psykiske sygdomme såsom skizofreni, psykotisk. Man kan med hjælp få mere styr på sygdomme som disse, men det vil aldrig ændre sig.

 

 

Fordele og ulemper

Legaliseringen af hash kan gavne samfundet i forhold til bandekriminalitet. Banderne kan ikke længere leve af det. Brugerne kan få en anden kontakt til sundhedspersonalet omkring de stoffer de tager. Der kommer mere kontrol over forbruget. Markedet er også meget mindre for f. eks at smugle spiritus og cigaretter, da dette er lovligt at købe. En ulempe kan være, at man kan være bekymret for, at der er flere der prøver at eksperimentere med hash. Hvis det er lovligt tænkes der måske ikke i lige så høj grad over, hvor  farligt et stof det egentlig er.

Hvordan bliver cannabis anvendt medicinsk? Dette kan for eksempel hjælpe på voldsom migræne men også andre større sygdomme. Selvom man anvender cannabis som medicin, så er dette stadig ikke lovligt i hvert fald ikke i Danmark. Hvis cannabis bruges til et godt formål skal det så ikke bare være lovligt? De mennesker der benytter cannabis medicinsk bliver hårdt ramt af kriminaliseringen. Kriminaliseringen har betydning for om den medicin man benytter, er reguleret af staten eller ulovligt kontrolleret af kriminelle. Ved medicinsk cannabis er det aktive stof i THC fjernet fra det man giver patienterne. THC er stoffet der får forbrugeren af hash til at blive skæv.

 

Politikernes holdninger

Efter at have talt med by- og kulturrådmand Jane Jegind samt byrådsmedlemmet Christoffer Lilleholt blev det gjort klart, at der selv inden for partiet Venstre er en vis uenighed om, hvorvidt hash skal lega-liseres eller ej. Jane Jegind er imod legalisering af hash, da det har ekstrem skadelige virkninger og bedøver hjernen i flere uger. Hun siger således: ’’Hash er og bliver skadeligt. Det er alkohol også. Det slår hjerneceller ihjel hårdt og brutalt. Var alkohol blevet opfundet i dag, tror jeg heller ikke, at det var blevet lovligt.’’ Derimod går hun ind for, at hash kan benyttes lovligt til dødssyge mennesker med et vis medicinsk behov. Blandt andet hvis det kan lindre smerter eller udsætte processer. I modsætning til Jane Jegind mener Christoffer Lilleholt, at hash bør legaliseres, da det vil mindske kriminaliteten. ’’Hvis vi legaliserede hash var vi dels sikre på, hvilken slags hash der blev solgt. Vi ville være sikre på at få skatte-indtægter på det og samtidig få fjernet de indtægter som rockerne og banderne har.’’ Ifølge Christoffer Lilleholt er der ingen grund til at forbyde hash, når hver anden gymnasieelev har prøvet at ryge hash. Lilleholt vil finde ud af, hvem der bruger hash og få dem i tale, så der kan sættes mængder på salget. Jegind siger: ’’Fordi hver anden har prøvet at køre for stærkt, skal vi så ophæve hastighedsgrænserne?’’ Det er ifølge hende ikke et tilstrækkeligt argument, at fordi mange bryder en lov, så bør der ændres på lovgivningen. Derimod anser hun legaliseringen af hash som det første skridt mod noget der er endnu værre. Det kan konkluderes, at Venstre Ungdom går ind for fri hash og at moderpartiet ikke gør – tværtimod.

 

 

Et mandligt medlem af Liberal Alliance Ungdom siger: ’’Ved at beholde hash som værende ulovligt, straffer man mennesker der i forvejen har det svært. I det øjeblik du vælger at tage hash er det ofte, fordi du allerede er ude i problemer i forvejen. Hvis man kommer i problemer i forbindelse med cannabis, så får man ikke mulighed for at tage kontakt til andre mennesker.’’ Han mener således, at når det er ulovligt bliver det anset som et tabu. Dette gør, at man ikke deler sine problemer omkring hash. Hvis man kontakter sine forældre eller myndighederne vil man få dårlig respons, da det netop er forbudt. Han nævner, at omkostningerne for hash er markant lavere end de er for alkohol. Samtidig kommer en del færre til skade af hash end af alkohol. Liberal Alliance Ungdom samt moderpartiet går ind for legaliseringen af hash, da mennesket blandt andet har et personligt ansvar for at drive sit eget liv.

Byrådsmedlem Kristian Guldfeldt fra Konservative Ungdom mener ikke, at legaliseringen af hash er en god idé. Han modsiger argumentet om, at legaliseringen af hash vil fjerne markedet og indtægterne fra banderne. ’’Hvis du kigger på Holland og Portugal, der har legaliseret henholdsvis hash og narkotika, kan du se, at der er nøjagtig samme bandekriminalitet som før.’’ Ifølge Kristian Guldfeldt bør alkohol og hash ikke sammenlignes, da alkohol er kulturelt betinget på en anden måde end hash. Vi har siden stenalderen drukket os fulde i Danmark, hvorimod hash er kom-met til i nyere tid. Dette betyder, at alkohol er mere udbredt. Guldfeldt mener ikke, at alkohol havde været legalt den dag i dag, hvis det var blevet opfundet i dag. Han mener, at et forbud er med til at holde unge fra at ryge hash. Konservative Ungdom forholder sig ligesom moderpartiet til legaliseringen af hash – hash skal ikke legaliseres, da det hverken gavner samfundet eller fjernelsen af kriminaliteten.

Hos Radikale Venstre Ungdom ønskes der et sikkert marked og en sund kultur omkring hash om det er forsvarligt at gøre det er et personligt valg. Dette stemmer i høj grad overens med, hvad moderpartiet Radikale Venstre mener.

 

”Ender det så ikke bare med at blive noget som folk benytter, såvel som de benytter alkohol og cigaretter? Dette kan vel føre ud i at halvdelen af befolkningen får en hashpsykose, hvor de dermed ikke er istand til at udføre en uddannelse”

 

”Vi foreslår en forsøgsordning hvor man prøver dette over 2-3 år, hvor man ser om det er en situation som man kan kontrol-lere. Man vil også få et større indblik i, hvor mange der egentlig bruger dette stof. Samt hvordan vi kan omgrænse pro-blemet”

– Radikale Venstre Ungdom.

 

Som så mange andre emner er meningerne i diskussionen om hash meget spredte. Nogen går ind for fuld legalisering, andre går ind for legalisering til medicinsk brug og andre er helt imod legaliseringen af hash. Nogle argumenterer for det medicinske aspekt. Hash har ifølge nogle undersøgelser en gavnlig effekt mod smerter. Andre argumenterer for hash med fokus på det økonomiske.

 

Nogle politikere udtalte, at legaliseringen af hash ville gavne det sociale og kriminelle aspekt omkring det tabubelagte emne. De fleste argumenter handler om, hvor sundhedsskadeligt stoffet er men også at nemmere adgang vil øge forbruget. Staten kan ikke sanktionere et stof som har så store skadevirkninger. I Danmark har 41,7 procent personer mellem 16-44 prøvet at ryge hash.[2] Det er mere end en tredjedel. Det skyldes måske, at der er større pres på mennesker i dag, fordi alt er så individorienteret. Nogle får et sus og spænding i hverdagen af hash, andre prøver det bare og få kan ikke få deres hverdag til at hænge sammen så det eneste de kan vende sig til er narkotikaen. Det altså stor spredning på holdningerne om legaliseringen af hash.

[1] http://www.dr.dk/nyheder/politik/halvdelen-af-befolkningen-vil-legalisere-hash

[2] https://faktalink.dk/titelliste/hash-for-og-imod