ÅRETS DEBATTØR 2018: DELTAGERE I 2. RUNDE

 


1. runde af Årets debattør 2018 er overstået i de fleste klasser. Herunder kan du få et overblik over, hvilke elever der er gået videre, og hvilke grupper eleverne skal debattere i til 2. runde.


Disse elever vandt 1. runde i deres klasse og har kvalificeret sig til 2. runde. Flot!

Der kan muligvis forekomme ændringer i programmet. OBS: PROGRAM ÆNDRET 23/4 KL. 10.11

2. runde afholdes i 3. modul d. 23/4. Her skal eleverne starte med at holde et oplæg på 4 minutter under samme overskrift som i 1. runde: “Er den danske sammenhængskraft truet?”. Herefter er der debat med udgangspunkt i nogle inspirationsbilag, som kan findes i det understående links. Debatten er her åben og vil vare ca. 10 minutter.

Mellem seks og otte kandidater kvalificerer sig til til 2. runde og efter ca. 20 minutters debat, vil de fire finalister udvælges af dommerne.

Vi mødes efter spisepausen og vil være i elevkantinen.


INSPIRATIONSBILAG TIL 2. RUNDE: En presset velfærdsstat?

Er den danske velfærdsstat under pres udefra: https://www.b.dk/politiko/er-den-danske-velfaerdsstat-under-pres-udefra

Vi er på vej mod velfærdsstaten 2.0https://videnskab.dk/kultur-samfund/vi-er-paa-vej-mod-velfaerdsstaten-version-20

Kan velfærdsstaten reddes?https://www.altinget.dk/magasin/artikel/kan-velfaerdsstaten-reddes

Er velfærdsstaten truet af indvandring?: https://www.information.dk/indland/2017/04/velfaerdsstaten-truet-indvandring

Globaliseringen udfordrer den danske velfærdsmodel: https://www.information.dk/indland/2014/11/globaliseringen-udfordrer-danske-velfaerdsmodel

Flygtningestrøm svækker dansk velfærd i generationer: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/flygtningestroem-svaekker-dansk-velfaerd-i-generationer