Næstformandsvalget 2018: Anders Schøning Frederiksen


Næstformandsvalget 2018


Snart skal Sct. Knuds’ elever vælge ny formand og næstformand til elevrådet. Netavisen præsenterer i en artikelserie alle kandidaterne. Her kan du møde Anders Schøning Frederiksen fra 1.t, der stiller op til næstformandsvalget. 

Hvem er du?

“Jeg hedder Anders og jeg går i 1.t. Jeg har siddet i elevrådet på tidligere skoler og sidder også i det nuværende elevråd. Det har været berigende, og nu er jeg klar til at tage mere ansvar og kontrol i det nye”.

Hvorfor stiller du op som næstformand?

“Jeg har valgt at stille op som næstformand, fordi jeg gerne vil gøre vores fantastiske skole endnu bedre. Jeg vil gerne finde ud af, hvad vi i elevrådet helt konkret kan og må gøre, og derudfra gå i samtale med vores dejlige ledelse, men mest af alt de andre elever om, hvad vi kan gøre bedre. Elevrådet skal jo gerne være et talerør for hele skolen, og netop derfor vil jeg i høj grad sætte de andre elevers visioner først, selvom jeg da også selv har holdninger til, hvordan tingene skal gøres”.

Hvad vil du gerne ændre på skolen eller i elevrådet?

“Som sagt synes jeg, at vi går på en helt vildt dejlig skole. Der er mange ting, der er gode, men jeg kunne for eksempel godt tænke mig at finde ud af, hvilke muligheder vi har for at gå i dialog med lærerne om, hvordan vi får det bedste ud af den nye gymnasiereform. Det er også derfor, jeg vælger at stille op som næstformand, og ikke formand – det er i håb om, at der, som traditionen byder, kommer til at sidde en 3.g’er, som kender den gamle reform, og så en 2.g’er, som kender den nye reform, i spidsen for det nye elevråd”.

Hvad mener du er elevrådets opgave?

“Elevrådets opgave er først og fremmest at lytte til, hvad eleverne på Sct. Knuds gerne vil have. Det betyder, at vi skal have bedre samarbejde mellem repræsentanterne og deres klasser, så vi hele tiden kan føle, hvilken retning eleverne gerne vil i. Derudover er det til dels også elevrådets opgave at sikre, at eleverne har det godt – både socialt og fagligt. Her kunne man for eksempel gå sammen med de lærere, der står for at introducere de nye elever, og få delt ud af vores egne oplevelser, så de kommende elever får det endnu bedre”.