Grækenland: Det græske skolesystem


Grækenland


Af Marie Louise Jensen, Louise Madsen, Sari Jensen og Caroline Lavigne Broe

 

De græske unge er afhængige af en god økonomi, når det gælder uddannelse. Ud over den obligatoriske skolegang vælger mange elever at modtage ekstra privatundervisning mod betaling, for at skabe bedre muligheder for at komme ind på de højere uddannelser.

 

Det græske skolesystem ligner på nogle punkter det danske. Efter den obligatoriske skolegang, hvilket er folkeskole fra 6 – 15 år, kan man vælge at fortsætte sin uddannelse på enten en erhvervsuddannelse eller et “almindeligt” gymnasium. I 2.- og 3.g bliver eleverne eksamineret i de adgangsgivende fag. Sideløbende med gymnasiet studerer eleverne på en slags aftenskole kaldet “frontostirio”. Disse skoler er private og koster penge. Fattige familier kan altså ikke sende deres børn i aftenskole, og dette kan medføre at unge med færre ressourcer kan have sværere ved at komme videre i uddannelsessystemet, grundet den manglende uddannelse.[1]

 

Det græske udannelsessystem i faser

Den første del af de græske børns uddannelse er preschool og primary school. Her er der fokus på den fysiske og psykiske udvikling af barnet. Alderen for børn i preschool er 4-6 år og alderen for børn i primary school er 6-12 år. I primary school er timernes længde omkring 40-90 minutter, og samlet varer en skoledag omkring 5 timer. Efterfølgende er der mulighed for eftermiddagstimer, hvilket indikerer fag som moderne græsk sprog, musik, kunst, matematik, engelsk, teater, miljø, kunst og sport.

I alderen 12-15 år går eleverne i middle school. Her varer timerne 45 minutter, og formålet med denne uddannelse er forberedelse og modning. Her bliver eleverne udsat for endelige eksamener i fag som græsk og historie.

Når eleverne er 15-18 år, hedder skolen Lyceum. Her har eleverne har mulighed for at vælge forskellige skoler, der hver især går i forskellige retninger. Skoledagen varer her omkring 6 timer.

Der findes forskellige typer af højere uddannelser, alt efter hvilken retning du ønsker at gå. Der er de tekniske gymnasier samtidig med de mere almindelige eller “normale” skoler. For at komme ind på en højere uddannelse skal du bestå en eksamen.

 

Gymnasielærernes lønnedgang

Gymnasielærernes lønninger er blevet kraftigt reduceret gennem tiden. Fra 2009 til 2012 faldt lønnen for en lærer med to års erfaring til 38%. Lønnen for lærere med mere end 30 års erfarings faldt til 13,5%. Der er ikke penge til at ansætte nye lærere og knap nok penge til at lønne de ansatte lærere. Mens der i perioden 2000-2009 blev ansat op mod 6.000 nye lærere om året, blev der i 2011 ansat omkring 600, og i 2012 omkring 200. Da elevoptagelsen er uændret tvinger det lærerne til at arbejde mere En af konsekvenserne er blevet skolesammenlægninger og -lukninger. Klassekvotienterne er vokset, så de i dag ligger på 28 til 30 elever per klasse.

 

Interview

To elever fra Anavryta Model Lyceum i Kifissiá i Grækenland har udtalt sig i et interview om deres holdning til det græske skolesystem, samt samtidig sat fokus på hvilke forbedringer det græske skolesystem kunne have gavn af.

 

 

I personally believe, and I think that most students thinks that there could be some amendments, and that there could be a better organisations, so that students dont have to do extra lessons for an example in order to enter the university.

 

Her mener Melania, at uddannelsessystemet ikke fungerer optimalt idet mange elever føler sig nødsaget til at tage ekstratimer uden for skoletiden, hvilket kun er et af mange eksempler på, hvordan Grækenlands dårlige økonomi præger landet og samfundet.

 

Eleverne mener samtidig at klasserne er for store, hvilket medfører at det kan være svært for den enkelte elev at komme i kontakt med lærerne. Maria udtaler sig følgende:

 

There should be smaller classes. There are many students in this class, and for this reason it is difficult to contact a teacher.

 

[1] https://gymnasieskolen.dk/haarde-tider-graeske-gymnasier