Sct Knuds vil have mere EU


EU


Mandag d. 17. september fik Sct Knuds besøg af projektet Vi vil Europa. I løbet af debatten blev der stillet en række mentimeter-spørgsmål.

 

Metode: I denne måling er der opstillet tre udsagn, som man kan tage stilling til på en skala fra 1-10. 1 er meget uenig, mens 10 er meget enig. Resultatet er et gennemsnit over folks svar. “Bølgen” over vurderingen, er et udtryk for hvor folk har afgivet deres stemme.

Respondenterne er 2.g.’ere og 3.g’ere med samfundsfag på a-niveau.

Et argument, der ofte høres i debatten, er, at EU har mistet fokus fra deres oprindelige formål, og vi spurgte derfor tilhørerne, i hvor høj grad de var enige med dette udsagn. De fleste svarede omkring 5, hvilket betyder at tilhørerne var nogenlunde enige. Mathias von Jessen fra Radikale Venstre argumenterede imod dette ved at påpege, at EU er en demokratisk institution. Det vil sige, at EU blander sig i det, som vi vedtager, at EU skal blande sig i.

 

EU blev oprettet som en union, der skulle sikre fred og frihandel i Europa efter 2.verdenskrig. Menti-målingen viser, at et gennemsnit på 7 mener, at EU stadig sikrer fred og den frie handel. Det er interessant, når det bliver sammenlignet med forrige spørgsmål, hvor næsten halvdelen mente at EU havde mistet fokus fra deres oprindelige formål. Resultatet vidner derfor til dels også om, at unge mangler at blive informeret bedre om EU for at være i stand til at tage stilling.

 

De danske forbehold blev vedtaget i 1993 ved det nationale kompromis, og kom som et resultat af danskernes nej til Maastricht-traktaten fra 1992. Politikerne lyttede til danskerne og forfattede det nationale kompromis med de fire forbehold, for at sikre nogle af de danske værdier, som danskerne ikke mente EU skulle blande sig i. Efter forbeholdenes indførelse er der blevet stemt om afskaffelsen af to af dem; afstemningen om forbeholdet for Euroen i 2000, hvor 52 % stemte for bevarelsen af forbeholdet, og afstemningen om retsforbeholdet i 2015, hvor 53 % stemte for bevarelsen af forbeholdet. For tiden er der optakt til endnu en afstemning, denne gang om forsvarsforbeholdet, som Lars Løkke har udtalt, at han gerne vil se på muligheden for en folkeafstemning om. På Sct Knuds mener lidt over halvdelen at vi overordnet skal afskaffe forbeholdene, hvilket er interessant, da det viser en ny tendens i det politiske landskab, hvor unge er mere positivt indstillede over for EU.