Gymnasiet er selvfølgelig ikke en SU-betalt varmestue


Fravær i gymnasiet


 

Af: Emil Grønholdt & Valdemar Dannemand

Den 4. december var Undervisningsministeren Merete Riisager indkaldt til et åbent sammenråd i undervisningsudvalget. Samrådet handlede om de nye fraværsregler, og i det følgende indlæg kan man læse nogle af de mest markante citater fra Riisager.

 

Merete Riisager: Faktisk er det paradoksalt, at jeg som liberal minister skal sidde her og forsvare kollektivet og fælleskabets ret til god undervisning, mens enhedslisten går til kamp for individets ret til at komme for sent til undervisningen og forstyrre klassekammeraterne som er mødt til tiden.

(04:50-05:09)

 

Merete Riisager: Der er noget grundlæggende foruroligende over, at gymnasieelever kan blive så forarget og oprørte over at de skal møde til tiden.

(07:43-07:51)

 

I forlængelse af,  at eleverne bliver væk hvis de kan se de kommer for sent;

Merete Riisager: I øvrigt synes jeg det er et besynderligt spørgsmål. For det hviler på en præmis om, at danske gymnasielever, ikke deltager i undervisningen for deres egen skyld eller fordi de gerne vil lære noget og blive dygtigere. Det håber jeg virkelig ikke er tilfældet. Gymnasiet er selvfølgelig ikke en SU-betalt varmestue, det er en boglig uddannelse, hvor man gennem flid og hårdt arbejde bliver klædt på til sin videre færd i livet.

(11:11-11:33)

 

Merete Riisager: Friheden kommer altså jo med egen ansvar. Jeg tror nok at det var det man i socialdemokratiet i gamle dage kaldte rettigheder og pligter. I liberal siger vi at frihed og ansvar følges ad.

(21:57-22:08)

 

Merete Riisager: Hvis man skal registrere fravær, så giver det simpelthen mest mening at gøre det ved timens begyndelse. Jeg synes det er helt åbenlyst det mest rimelige og gøre. Altså helt det her med at sige, ‘ det er okay, så kommer du en halv time inde i timen osv.’, jeg mener virkelig det mest rimelige at, er at registre fravær ved timens begyndelse.

(30:30-30:51)

 

Merete Riisager: Det er så ubureaukratisk som det overhovedet kan være.

(31:14-31:16)

 

Merete Riisager: Man har hele tiden skulle registrer fravær, nu skal man registrer det på samme måde, ved timens begyndelse og man skal ligge procentsatsen frem. Det er det, der er ikke andet i det end det. Så at kalde det bureaukratisk, det synes jeg må være imod bedre viden.

(46:19-46:43)

 

 

Merete Riisager: Der er en kæmpe forskel på om man har taget sit kørekort i undervisningstiden, om man har været på skiferie i en undervisningsuge eller om man måske har været syg – alvorligt syg i en periode.  Det er der selvfølgelig en stor forskel på, det er klart, og det vil de enkle rektorer selvfølgelig også se på. Men det er ikke noget der skal registreres centralt. Det er ikke noget der skal bogføres på Christiansborg. Det er noget man skal snakke om lokalt, hvordan man vil følge op på de årsager, og de enkelte elever og hvordan de har det.

(47:16-47:53)

 

 

Riissager bliver spurgt ind til om den nye fraværsbekendtgørelse, ikke er en måde at vise mistillid til gymnasieeleverne.

Merete Riisager: Er det mistillid? Nej det er det altså ikke. Det er heller ikke mistillid at have nogle ordensregler på et gymnasium. Det er ikke mistillid at sige man på det enkelt gymnasium, har nogle ordensregler om at man ikke ønsker at eleverne må nyde rusmidler i undervisningstiden eller hvad man nu kunne have af lokale regler.

(55:34-55-51)

 

 

Merete Riisager: Unge mennesker som svæver i det tomme rum uden regler, uden voksne, uden at vide hvad de har og forholde sig til, uden omsorg, uden konsekvens, det er angstprovokerende. Jeg synes vi efterlader vores unge i et alt for tomt rum med for få voksne, og for lidt gennemsigtighed og for lidt omsorg. Jeg mener ikke det er omsorg at sige, ‘det er lige meget om, de er der eller ikke er der’, ‘det er lige meget om de kommer til tiden, eller ej’, det synes jeg ikke er omsorg. Jeg synes det er omsorg at lave nogle klare, fair og gennemsigtige regler.

(56:20-56:53)

 

 

Merete Riisager: Der har nogle gange opstå en fortælling. F.eks. Var der den her med toiletbesøg, den fyldte meget den første uge, og den fik vi forklaret, ej det er ikke tilfældet.

(57:41-57:47)

 

 

Merete Riisager: Toget skal være ret meget forsinket, hvis man havner i problemer, og der er ikke mange steder i landet, hvor toget ikke kommer to ud af fem dage.

(57:58-58:02)

 

Hele samrådet kan ses her:

Video fra samrådet d. 4. december.