Klimavalget

Af Anne Skau Styrishave, folketingskandidat for Radikale Venstre

I morgen står alle danskere over for et vigtigt valg. Det er valget mellem den politik, vi har oplevet de sidste fire år, eller en ny progressiv retning. Jeg står for den nye retning. For de sidste fire år har budt på massive besparelser på vores uddannelser, alt imens vi rasler ned af ranglisterne over grøn omstilling i Europa. Det er de to ting, jeg vil kæmpe allerhårdest for at gøre op med.

For hvis vi skal kunne se os selv i øjnene i fremtiden, kræver det, at vi giver den alt hvad vi har for at bekæmpe klimaforandringerne, holde temperaturstigningerne nede og forhindre at flere arter uddør i den økologiske katastrofe, der allerede er i gang. Konkret skal vi udtage en stor del af den danske landbrugsjord og i stedet bruge den på vild natur. Derudover skal vi fjerne alle afgifter på elbiler og beskatte det der forurener (flyrejser, benzin- og dieselbiler osv). Men det allervigtigste er, at alle indtægter ved klimaafgifterne skal geninvesteres i grønt iværksætteri, innovation og skovrejsning som CO2-kompensation. Klimakampen er den allervigtigste kamp, og jeg mener, at Radikale Venstre er din bedste stemme, hvis du ønsker fuld fart i den grønne omstilling. For vores politik er bundambitiøs, den er gennemberegnet og gennemfinansieret, og så er vi ikke bange for at tage ansvar for, at få den gennemført. Det har historien vist. Det vil vi bevise igen.

I klimakampen skal alle med. Jeg er lykkelig over den grønne bevægelse, der er i gang, blandt især unge. Hvis klimakampen skal lykkes kræver det en engageret, og ikke mindst dygtig, generation af unge. Det kræver stærke uddannelser, men desværre har vi også her set enorme besparelser og forringelser. Derfor er en af mine vigtigste prioriteringer, at vi stopper besparelserne på uddannelse, dropper uddannelsesloftet og begynder at investere penge i alle dele af uddannelsessystemet igen. Det er grundstenen i vores samfund, fordi uddannelse skaber muligheder for den enkelte og mindsker betydningen af negativ social arv. Derudover er investering i uddannelse en investering i, at vi som samfund fortsat i fremtiden kan leve af at gå forrest med vores viden og teknologi.

Hvis du kan se dig selv i mine visioner, håber jeg at du vil overveje at sætte dit kryds ud for mig i morgen.