Uddannelsesloftet skal afskaffes og vejledningen forbedres

Af Kristian Guldfeldt, Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti

I morgen er valgkampen slut. I overmorgen har vi et nyt Folketing, og en af de første opgaver for et nyt Folketing skal være, at afskaffe uddannelsesloftet.

Uddannelsesloftet skaber både usikkerhed for de studerende på landets videregående uddannelser, for hvad nu hvis man har valgt den forkerte uddannelse? Men usikkerheden findes helt sikkert også iblandt landets 3.g’er, som enten tilbage i marts har søgt kvote 2 eller nu her i juli skal søge kvote 1 på landets videregående uddannelser. Og igen består usikkerheden i – hvad nu hvis jeg har valgt den forkerte uddannelse?

Jeg kan sågar genkende den usikkerhed fra min egen vej i uddannelsessystemet.

Min historie er ganske kort, at jeg startede på jurastudiet efter gymnasiet. Jeg var glad for jurastudiet. Men omvendt kan jeg også, når jeg ser tilbage, genkalde den lille tvivl, der hele tiden var til stede. Var jurastudiet nu det rigtige for mig?

Det svar fandt jeg først, da jeg tæt på, at jeg skulle aflevere min bacheloropgave, fik job på et advokatkontor. Det var et fantastisk studiejob, men det gav mig også erkendelse af, at jeg ikke skulle være advokat.
Jeg besluttede mig for at gøre min bachelor færdig, da jeg så trods alt ville have papir på, at jeg havde gennemført bacheloren. Og derfra søgte jeg ind på HA, og derfra videre til cand.merc studiet.

Det var den helt rigtige beslutning for mig, og jeg fortryder ikke beslutningen et eneste sekund i dag, hverken at jeg valgte at færdiggøre min bachelor på jurastudiet eller mit skifte til cand.merc.

Havde uddannelsesloftet eksisteret havde min situation helt sikkert været en anden.
Jeg ville have ”spildt” 2,5 år på jurastudiet uden at få et afsluttende eksamensbevis med mig videre, fordi jeg vidste, at jeg ikke ville forsætte på studiet. Jeg tror ikke, at det havde gavnet hverken mig, eller samfundet, at jeg ikke gennemførte min bachelor i jura, tværtimod.

Omvendt bliver jeg også nødt til at konstatere, at en afskaffelse af uddannelsesloftet ikke kan stå alene. Vi skal ganske enkelt blive bedre til at vejlede de unge bedre igennem uddannelsessystemet. Og det gælder ikke kun på de videregående uddannelser, men også på landets gymnasier og ikke mindst i folkeskole.

Kort sagt skal det nyvalgte folketing afskaffe uddannelsesloftet, men vi skal også forbedre vejledningen på landets uddannelsesinstitutioner. Vi skal gøre det fordi, at landets unge ikke skal være bange for at vælge uddannelse. Og vi skal forbedre vejledningen på uddannelsesinstitutionerne, så de unge bliver sikre i deres valg af uddannelse.