Skal EU blive større?

Danmark var i efteråret 2019 med til at blokere for optagelsesforhandlinger for Albaniens indlemmelse i EU, og Frankrig alene blokerede for forhandlinger med Nordmakedonien, på trods af at begge lande i disse år gennemgår forandringer for at leve op til københavnerkriterierne. I denne reportage undersøger netavisen sagen og smutter i processen en tur forbi Bruxelles. Se med: