Årets debattør 2020


Debat


Af Emil Grønholdt og Thomas B. Rasmussen

 

Endnu engang er jagten på Sct. Knuds bedste debattør sat ind. Den 16. april løber finalen i årets debattør af stablen i elevkantinen.

Synes du, at politiske emner er interessante, elsker du at debattere, er du åben overfor modstående synspunkterer, vil du øve din evne til at formidle dine holdninger og retoriske evner og modvirke ekkokamre og den negative tone, der til tider præger debatten?
Så er årets debattør noget for dig.

Årets debattør 2020

 

Dette års emne er; Er der ligestilling i Danmark – køn og idealer?

Beskrivelse af årets emne:

Hvorvidt der ligestlling i Danmark er en debat, som vi har haft i Danmark i mange årtier. Nogle vil muligvis hævde, at vi har ligestilling forstået som lige muligheder mens andre vil fremhæve, at vi stadig har strukturelle uligheder, der afgørende definerer de valg vi foretager. I sociologien taler vi om struktur/aktør-problematikken. Er vi frie til at handle som individer eller er strukturene og rammerne afgørende?

Inddrager man statistikkerne kan man se, at der er forskelle. Kvinder er underrepræsenteret i visse erhverv, mens mænd til gengæld er overrepræsenteret i statsikker i ‘toppen’ og i ‘bunden’ af samfundet. Nogle taler om mænd som ‘det ekstreme køn’. Men er disse uligheder uretfærdige og har de rod i kønsmæssige begrænsninger og forventninger?

Hvilke kønsmæssige normer og idealer knytter vi til kønnene? Hvorfor er det næsten kun piger, der vælger sproglige studieretninger? Kan drenge ikke være gode til sprog? Og hvorfor er det mest drenge, der vil på HHX? Skal vi gøre noget ved det?

Nicklas Bendter og Philine Roepstoff (andre lignende personer kunne sikkert nævnes) har tusindvis af følgere især blandt unge på instagram. De er utvivlsom feminine og maskuiline forbilleder og idealer for unge. Men hvorfor er de det  og hvilke kønsidealer er det, som vi har? Hvorfor anerkender vi allermest drenge, når de er professionele fodboldspillere og piger, når de er modeller?

Ligestilling og feminsime hænger sammen. Der tales ofte om 4. bølger af feminisme, der har fokus på forskellige problemer i debatten om ligestilling og køn. Men er du feminist og hvordan skal det opfattes?

 

Giv dit bud på udfordringer i debatten om ligestilling og køn og deltag i konkurrencen

 

Hvordan foregår årets debattør?


Årets debattør foregår over tre runder.
1. runde foregår i klasserne i et samfundsmodul senest d. 3/4.

Her inddeles eleverne i mindre grupper, hvor hver elev holder et på forhånd forberedt oplæg af 2-3 minutter varighed om emnet. Efter oplæggene, er der fri debat, hvor læreren til sidst udvælger de to bedste kandidater, som går videre til 2. runde.
OBS! Har man ikke samfundsfag, men stadig ønsker at deltage, går man direkte videre til anden runde. Man skal blot skrive en besked til Thomas Bundgaard Rasmussen (TR) på lectio.

2. runde foregår d. 14/4 i 3. modul.

(godskrevet fravær til de deltagende elever).
Eleverne der gik videre fra første runde inddeles igen i mindre grupper, hvor der er fri debat. Denne gang vurderes eleverne af TR og et udvalgt dommerpanel, som sender de seks bedste debattører videre til finaledagen.

3. runde/finaledag foregår d. 16/4 i 3. modul.
Den store dag, hvor Sct. Knuds bedste debattør skal findes. Finalen foregår i elevkantine, hvor alle samfundsfagselever overværer debatten mellem de seks bedste. Først vil der være en to semifinaler af tre personer. Der findes én vinder fra hver af de to semifinaler, som går videre til finalen. Her udvælges skolens bedste debattør!

 

Synes du, at det lyder spændende men ikke er helt klar over hvordan du skal gribe det an?

Så læs nedstående tips og tricks, som kan hjælpe dig til at blive en god debattør! 

 1. Forbered dig: Afsæt tid og overvej følgende:
 • Hvad er min holdning til emnet?
 • Hvilke argumenter skal jeg fremføre – både for og imod(gendrivelser)?
 • Hvordan skal rækkefølgen være?
 • Hvordan skal min begyndelse være?
 • Hvordan skal jeg slutte af?
 1. Tips til forberedelsen:
 • En interessant start: provokerende? overraskende?
 • Argumenter for: 2-3 stk.
 • Gendrivelser: Hvordan kan jeg forestille mig der kan modargumenteres?
 • Afslutning med skarp pointe, måske et retorisk spørgsmål
 1. Øv dig på oplægget
  fremlæg det foran et familiemedlem, en klassekammerat eller optag det på din telefon, så du sikrer dig, at det varer 3 minutter. Og så du kan finde ud af, om du har nogle dårlige vaner.

Vurderingskriterier:

1)    Viden om og anvendelse af samfundsfaglige argumenter og begreber/teorier/empiri.

2)    Argumentationsteknik og retoriske evner herunder appelformer, narrative elementer, og formidling.

3)    Evnen til at indgå i en diskussion og levere gensvar på modstanderens argumenter

Endelig en samlet helhedsvurdering af debattørens evne til at overbevise og overtale publikum.

 

Og husk:” Jo mere uenig du er med nogen, jo pænere skal du tale til dem”

 

Se programmet og den fulde beskrivelse her

God fornøjelse og god debat!

Se præsentationsvideoen igen herunder. Lavet af Valdemar Dannemand 3s.