Euro

at 665 × 482 in Euro

Har grækerne for få af disse til ikke at gå bankerot?

Euro repræsenteret ved eurosymbolet: € (EUR) er den officielle valuta i EU. Euroen anvendes af over 320 mio. borgere i de 17 EU-lande, der tilhører Eurozonen. Seks lande udenfor EU benytter ligeledes Euroen som møntenhed. Euroen er en del af ØMU’en, og medlemslandene er underlagt en række krav til den økonomiske politik. Den nye europæiske valuta blev indført den 1. januar 2002 af Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Nederland, Irland, Italien, Luxemborg, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig. Slovenien indførte euroen fra 1. januar 2007, og Cypern og Malta fulgte efter 1. januar 2008. Slovakiet indførte euroen 1. januar 2009 og Estland indførte euroen 1. januar 2011. Andre EU-lande kan tilslutte sig euroen, hvis visse kriterier er opfyldte. Danmark har længe opfyldt samtlige kriterier og kunne derfor indføre euroen om ønskeligt, men pga. finanskrisen ser det ikke ud til Danmark kan overholde kravene til budgetunderskud i 2010. Den Europæiske Centralbank (ECB) i Frankfurt am Main har ansvaret for implementeringen af pengepolitikken i euroomrÃ¥det, hvilket primært sker gennem fastsættelsen af de pengepolitiske styringsrenter. Blandt de økonomiske mÃ¥l prioriteres bekæmpelse af inflation højest.Danmark stemte ved en folkeafstemning den 28. september 2000 nej til euroen (53,2% imod, 46,8% for). Anders Fogh Rasmussen bebudede primo 2008 en ny euro-afstemning, men efter Irlands nej ved en folkeafstemning om Lissabontraktaten, og senest EU-domstolens underkendelse af den danske lovgivning vedr. 24-Ã¥rsreglen, er en afstemning sandsynligvis udskudt pÃ¥ ubestemt tid.Sverige stemte ved en folkeafstemning den 14. september 2003 nej til euroen.Euroserien bestÃ¥r af 7 sedler i størrelserne: €5, €10, €20, €50, €100, €200 og €500 og 8 mønter: 1¢, 2¢, 5¢, 10¢, 20¢, 50¢, €1 og €2. Keywords: Euro, valutaer, EU, Den Europæiske Centralbank, penge