Folkeskolereformen i Odense Kommune, 2015


Fungerer folkeskolereformen i Odense Kommune?


Her kan du læse og se videoindslag om resultaterne af 2h’s undersøgelse af Folkeskolereformens implementering i Odense Kommune. Undersøgelsen er foretaget 28/9 2015.

12038209_10207216054418186_5277614354902254812_n

Nyhed – hvordan fungerer folkeskolereformen i Odense Kommune?


Er folkeskolereformen en god reform?

Video slettet…

Konklusion: 35% af eleverne er stoppet med fritidsaktiviter efter folkeskolereformen. Overvejende negativ respons på skolereformen. Det er ikke en god reform. Både lærere og elever er negative. Kvaliteten af undervisningen er faldet.


Hvordan fungerer motion og bevægelse i timerne?

Video slettet…

Konklusion: 70% mener ikke, at målet om bevægelse og motion bliver opfyldt.


Er de 45 min. til bevægelsesmodulerne passende?

Video slettet…

Konklusion: Lærerne vurderer, at det er for meget tid, mens eleverne vurderer det som passende eller for lidt.


Er undervisningen blevet mere varieret og er kvaliteten steget?

Video slettet…

Konklusion: Vi forventede en mere varieret undervisning, men fandt at 67% af lærerne mener kvaliteten er faldet efter reformen og ikke en eneste lærer, at den er steget. Lærerne og eleverne vurderer, at lærerne er blevet mere stresset og at det påvirker undervisningen negativt. Stor enighed om at lærerne bør have mere forberedelsestid.


Hvordan fungerer bevægelsesmodulerne?

Video slettet…

Konklusion: Bevægelsesmodulet bliver ikke overholdt i følge vores spørgeskema fra udskolingen. Alligevel har elever og lærer den samme holdning: Bevægelsesmodulet skal fungere og overholdes, så det har størst effekt på elever og lærer


Hvordan påvirker lærernes nye overenskomst de sociale arrangementer på folkeskolerne i Odense?

Video slettet…

Konklusion: 74% af lærerne og 79% af eleverne er enige i, at nogle eller alle sociale arrangementer er blevet aflyst efter reformen.


Hvilken indvirkning har reformen på elevernes sociale liv uden for skoletiden?

Video slettet…

Konklusion: 36% af eleverne har været nødt til at droppe en fritidsaktivitet. Samtidig føler 21%, at reformen i høj grad påvirker deres fritid, mens hele 67% føler at reformen i nogen grad påvirker deres fritid. 


Har eleverne fået noget ud af de længere skoledage?

Video slettet…

Konklusion: Overordnet har elevernes ekstra timer, og de nye idræts moduler, ikke haft en effekt. I de fleste tilfælde har det endda været dårligere. Men når det er sagt, mener mange at det i bund og grund er en god ide.


Hvordan har eleverne modtaget den nye skolereforms lektiecafé?

Video slettet…

Konklusion: Lektiecaféen i praksis, er ikke som intentionen. 87% elever og lærere så positivt på intentionen bag lekticaféen, men funktionen i praksis er tydeligt utilfredstillende. Der er generelt et meget negativt syn på den nye lektiecafé.