Gode råd til SRP


SRP


Hvordan kommer jeg i gang med min SRP?

Nu vælger du jo samfundsfag som det ene fag, men hvad med det andet fag?

Start med at vælge emne. Når du har valgt dit emne, så tænk i problemer/problemstillinger. Formuler gerne en 4-6 spørgsmål.

Formuler ‘autentiske spørgsmål’ og gerne spørgsmål som du selv undrer dig over og/eller indholder et paradoks.

F. eks. ‘Dødsstraf i USA’.

Hvorfor er amerikanerne så “glade” for dødsstraf? Er holdningen ved at ændre sig til dødsstraf i USA? Er det kun i Sydstaterne, at opbakning til dødsstraffen er stor, og skyldes det primært de dårlige sociale forhold? Hvilke partier og bevægelser er tilhængere af dødsstraf?

Når du har dine spørgsmål skal huske tre vigtige forhold i samfundsfag.

  1. Hvilke teorier/begreber er relevante for mit emne og mine spørgsmål? Sociologiske teorier, teorier fra IP, økonomiske teorier eller måske politologiske teorier?
  2. Min metode? Vil jeg anvende en kvantitativ metode og evt. udføre min egen holdningsundersøgelse? Vil jeg anvende den kvalitative? Måske er en diskursanalyse er oplagt? Komparativ metode er oplagt, hvis jeg eksempelvis vil sammenligne to lande. To forskellige velfærdsstater eksempelvis.
  3. Min empiri? Det er ikke nok at anvende en danskfaglig roman eller engelskfaglig novelle, som samfundsfag empiri. I samfundsfag udtaler vi os generelt og vil gerne kunne generalisere. Er det statsministerens tale? Økonomiske og sociale statistikker. Eller vil jeg anvende egne og/eller andres interviews? Empiren afhænger af, hvad det er, som skal undersøges.

Læs mere her på samfundsfagssiden på emu’en: Samfundsfag EMU SRP

Her er også mange gode eksempler på opgaveformuleringer: SRP opgaveeksempler på EMU samfundsfag


Q&A Studieretningsprojektet

Opdateret november 2016

Redaktionen på Sct. Knuds Netavis har på vegne af elever stillet nogle gode spørgsmål til SRP’en.

Her kan du læse svarene.

Q: “Hvor lang skal den være?”

A: 15-20 sider

Q: “Hvordan laver jeg de korrekte kildehenvisninger?”

A: Litteraturhenvisninger laves lettest med notefunktionen i Word.

Det mest læservenlige er som regel at placere fodnoterne nederst på hver side. HUSK at den litteratur der nævnes i fodnoter også̊ skal opføres i litteraturlisten. Du skal anføre værkerne efter forfatterens efternavn og skrive titel, udgave, trykkested eller forlag og trykkeår. Kig på disse fire hjemmesider. Her er mange eksempler og vejledninger til litteraturliste og kildeangivelser. Den første er EMU’en og de to næste er vejledninger fra Sct. Knuds Gymnasium. Er du i tvivl, kig i værktøjskassen fra Sct. Knud – den er god:-)

Q: “Hvor meget skal de forskellige dele fylde?”

A: Det er svært at sige meget firkantet, da det bl.a. afhænger af antallet af spørgsmål. Men meget simpelt kan man sige ca. 1/3 redegørelse, 1/3 undersøgelse, og 1/3 diskussion/vurdering. Den gode opgave bruger nok lidt mindre på redegørelse og lader undersøgelsesdelen og diskussion fylde lidt mere.

Q: “Hvordan skriver man en god undersøgelse i samfundsfag?”

A: En god undersøgelse i samfundsfag tager altid udgangspunkt i det der skal undersøges dvs. spørgsmålet. Og det kan jo være meget forskelligt. Ofte vil der i et undersøgelsesspørgsmål skulle inddrages samfundsfaglig empiri. F. eks. ”undersøg omfanget af den sociale arv i Danmark med inddragelse af statistisk materiale. Her er udfordringen af finde relevant statistik og materiale, der kan belyse spørgsmålet. Den gode besvarelse finder flere forskellige statistikker f. eks. fra AE-rådet, Danmarks Statistik, Rockwool Fonden mv. og sammenholder/undersøger statistikerne og sammenfatter dem til sidst i en opsummering. Den gode besvarelse indeholder metodiske refleksioner over valg af statistikker og fremhæver nuanceret de væsentligste pointer. Anvend din samfundsfaglige viden til at sætte tallene i en faglig kontekst.

Q: “Hvad er forskellen på et abstract og en indledning?”

A: Et abstract er en engelsksproget tekst inden din indholdsfortegnelse og indledning, hvor du laver en kort resumé af opgaven. En indledning introducerer til din opgave og præsenterer dit fokus. Se eksempel på elevopgave her: Eksempel på SRP opgave

 

A: er givet af Thomas B. Rasmussen