Gode råd til mundtlig eksamen i samfundsfag


Hvordan laver jeg en eksamenssynopsis?


Samfundsfag. Mundtlig Eksamen. 24 timer forberedelse.

Herunder hvad der står i bekendtgørelsen:

Hvad er en synopsis?

Skærmbillede 2016-04-12 09.12.31

http://www.emu.dk/modul/eksamen-i-samfundsfag-mundtlig

Hvad skal man i forberedelsen?

Skærmbillede 2016-04-12 09.31.51

http://www.emu.dk/modul/eksamen-i-samfundsfag-mundtlig

 

Hvad er bedømmelseskriterierne?

Skærmbillede 2016-04-12 09.22.16

http://www.emu.dk/modul/eksamen-i-samfundsfag-mundtlig


 

To gode eksempler på formuleringer fra en “rigtig” eksamen og tager derfor afsæt i disse bilag.
Tema: Velfærdsstaten
Problemformulering: Er vi i Danmark på vej imod et forsikringsbaseret velfærdssamfund?

1)  Redegør for kendetegnene ved de tre velfærdsstatsmodeller.

2)  Undersøg de forskellige syn på fattigdom, som kommer til udtryk i bilag 1,2,3 og 5.

3)  Diskuter hvilken betydning en udvikling mod et forsikringsbaseret velfærdssamfund har for fattigdommen i Danmark.

Tema: Familien og kønsroller i det senmoderne samfund

Problemformulering: Hvordan kan man bekæmpe negativ social arv?

 1. Redegør for familien i det senmoderne samfund samt begrebet ’social arv’.
 2. Undersøg hvor omfattende den sociale arv er i Danmark (ud fra statik som ligger i bilagene)
 3. Diskuter hvilke samfundsmæssige konsekvenser social arv kan have, og hvad børne- og ungeinstitutionerne kan gøre for at begrænse den negative sociale arv. (her var en artikel, der handlede om dette)

 


Se eksemplarisk synopsis afleveret til eksamen 2017

Eksemplarisk synopsis samfundsfag

 

Gode råd:

 •  Der skal være en indre sammenhæng i de tre spørgsmål – ’den røde tråd’.
 • Husk de tre taksonomiske niveauer i spørgsmålene – se eksemplerne ovenfor.
 • Materialet i eksamenssættet ligger op til at benytte bestemte faglige begreber og teorier. De SKAL inddrages og præsenteres i dit oplæg. Du kan ikke være grundig i din behandling af ALLE begreber/teorier så sørg for, at du får præsenteret og forklaret de vigtigste – du bliver bedømt på din evne til at vælge de rigtige.
 • Husk gode velvalgte citater til dokumentation for synspunkter/holdninger i bilagene. Vær grundig og præcis.
 • Husk at medbringe relevant materiale som du selv har fundet!
 • Du har maks. 10 min. til selve oplægget.
 • I det mundtlige oplæg skal du have præsenteret de vigtigste pointer, men husk at selve den efterfølgende dialog giver dig mulighed for at uddybe og perspektivere. Perspektivér gerne til andre dele af pensum/de faglige discipliner.

Links/bøger:

 • Per Henriksen, Fold dig ud – i samfundsfaglige metoder, Columbus, 2. udgave, 2010, side 198-214. Om synopsisbegrebet.
 • Her kan bedømmelseskriterierne og lovgrundlaget for samfundsfagseksaminerne: Samfundsfag Emu Eksamen